Dvojezična v adni minuti_La bilingue in un minuto

V petak, 16. ženarja, na dan odprtih vrat dvojezične šuole v Špietru, ki je biu v prestorih primarne šuole an vartca, so šuolarji an učitelji pokazal’ vič reči, ki jih kupe dielajo čez lieto an obogatil’ telo parložnost, ki je na vabljivo an informalno vižo parklicala puno staršu an jih parbližala šuolskemu svietu.
Na ziduovih so ble pofarbane risbe an karteloni, v učilnicah pa so otroci plesali, brali poezije, kazali mikane videoskeče, v katerih pravejo, kuo se lepo učijo v šuoli an doma, an druge go mez šuolske ekskurzije an domače navade. V jedilnici študentskega doma so otroci primarne šuole celuo runali štrukje. Iniciativa je bla namie- njena staršem, ki mislijo za novuo šuolsko lieto 2015-2016 vpisati svoje sinuove v vartac, na osnouno al’ srie- dnjo šuolo. V dvojezični vičtopinski inštitut lietos hode vse kupe 265 o- truok.
Dnevu odpartih vrat so sledila informatiuna srečanja za starše otruok, ki bojo parhodnje lieto parvi krat vstopnili v vartac, primarno an srie- dnjo šuolo. Nekateri učitelji so jim kupe z direktorico Sonjo Klanjšček poviedali, kaj an kuo dielaljo.
Vpisavanja za novuo šuolsko lieto so odparta do 15. febrarja. De bi vpisal’ otroke an za druge potriebne informacije se je trieba oglasiti na tajništvu (sekreteriji) dvojezične šuole v Špietru, tel. 0432 717208.
Dvojezična šuola praznuje tridest liet, saj so jo odparli v šuolskim lietu 1984. Bluo je sedam otruok v parvim lietu vartaca. Ob teli okouni oblietnici šuola vabe vse stare šuolarje, de sodelujejo par projektu Dvojezična in a day. Idejo je dau dokumentar Italy in a day, ki ga je napravu Gabriele Salvatores. Namien tele iniciative je zbrati video filmate, ki guoré o dvojezični šuoli tudi gledano od deleča. Suoj prispevek lahko pošjajo vsi, ki so bli v telih tridesetih lietah na kajšno vižo povezani s šuolo (učenci, učitelji, starši, sorodniki, parjatelji, sodelavci).
Video filmat muora biti dug narvič adan minut. Posneti in pošjati ga je trieba do 28. febrarja lietos na elektronski naslov dvojezicna30@gmail.com.

In occasione del 30° anniversario della scuola bilingue, l’Istituto invita ex alunni, collaboratori, genitori, insegnanti, a partecipare al progetto “Dvojezična in a day”, ispirato al documentario di Gabriele Salvatores “Italy in a day”. Chi desidera partecipare al progetto può spedire il suo contributo video entro fine febbraio 2015. Tempi, modi e contenuti sono liberi, anche se naturalmente ci dovrebbe essere un richiamo alla scuola bilingue (ripresa dei vecchi libri di scuola, incontro tra ex compagni di classe, canzone dell’asilo, le pantofoline rosse…)

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp