Dozoreu je cajt odrešenja_E’ arrivato il tempo della redenzione

Kar se vie, vse viere na svie- tu posveté posebni cajt pokuori, molitvi, postu, de bi vierniki dosegli odpuščanje, za kar griešnega so naredili v življenju. Tala pobožnost je posebno značilna v vierah, ki so povezane z Abrahamovo tradicijo, se pravi za Jude, Kristjane an Muslimane.
Zdi se, de smo se mi Kristjani nomalo pozabili na pravi pomien Posta pa smo, kàr čujemo po radie al’ videmo na televiziji, kakuo Muslimani, vsaj nekateri, očitno spo- štujejo svoj miesac posta, vabjeni tudi mi, de oživimo tele dragoceni cajt, ki je Post an spoštujemo telih 40 dni, ki nas pejejo do Velike noči.
V preteklem cajtu, kadar je bla pobožnost šele močna, je tudi postni cajt imeu zelò riesno podobo, zak’ nas je vse klicalo k pokuori, obžalovanju naših grehou. Takuo de, kadar je kajšan kazu riesni obraz, smo lahko pravli, de ima postni obraz. Seviede vabilo za spokorjenje vajà tudi donas, čelih je buj parmierno, de pokažemo, kaj je liepega v teli postni pobožnosti.
Če pomislimo, de nam Sveto Pismo v telem cajtu predstavlja pot božjega ljudstva do svobode, do rešitve, do odrešenja, lahko zastopemo, de je Post tudi za nas cajt, ki nam odperja pot do prave svobode, do pravega življenja, ki ima v sebé božjo milost an ljubezan. Pot do svobode nie samuo spomin Stare Zaveze an Testamenta, ampà živa aktualnost, zak’ je svoboda, ki izhaja od Boga, nimar pred nami an postane ku svietla zvezda, ki nam kaže pot.
Grede pa muoramo pomisliti, de je tudi za nas, za našo Benečijo odparta pot, de dosežemo tisto svobodo, ki je premoženje za vse ljudi an za vse narode na svietu. Pozabiti pa na smiemo, de, kar obhajamo v cierkvi, ni odriezano od navadnega življenja, zakì je muoč človieka, ki se pokaže ne samuo v cierkvi, ampà se odpre na obsežno obzorje življenja an tiste, kar v njim želimo. Naše želje se uresničijo, če dobé tisto muoč, ki pride od neba, ki nam dà peruote Svetega Duha takuo, de muoremo zaries pluti vesoko an videti deleč.
S to močjo an s telimi očmi lahko poskarbimo an damo pogum tudi našim ljudem, ki z nami iščejo pot do zdrielosti. Prù zdrielost nam pomaga v vsakdanjem dielu an nam parlože še tarkaj dobre volje an veselja, de življenje začne uživati, kar je Buog parpravu za nas.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp