Dobro pardielo za domače kmete. Popis pa kaže dramatično stanje

 
 
Začetak jeseni je tist liep cajt v katerim kmetje pobierajo pardielo za katero so se potili puno miescu. De bi izviedeli kakuo kaže lietos v Benečiji, smo se oglasili par Kmečki zvezi v Čedadu.
»Zgleda, de bo dobra sezona — nam je odguoriu sekretar, ki je Stefano Predan —. Pobrali bomo vse kar smo vsadili. Jabuke imajo zlo dobro kvaliteto, četudi nekatere padajo, zaki je bla zadnje tiedne suš in jim je zmanjkala voda. Kar se tiče sadja se lahko pohvalimo še z hruškami in čiešpami. Tudi za sierak kaže dobro, saj je cena vesaka, okuole 23 evru na kvintal. Škoda pa so težave s kostanjam, saj je že lani drevesa v Nediških dolinah zajela Šiškarica, tuo je golazen (Dryocosmus kuriphilus ji pravijo po latinsko, Cinipide galligeno del castagno po italijansko), ki napada drevesa. Kostanje bo trieba zdraviti in na bo lahko.
Seviede Kmečka zveza skrbi, de bi slovenski kmetje v videnski provinci pokazali in dobro prodali svoje pardielo. Sodelovala bo par organizaciji targa kostanja, ki bo 9. otuberaja v Bardu, v Terski dolini in parpravlja se na tradicionalni senjam kmetijstva, ki bo 11. in 12. novemberja na Proseku, na Krasu nad Tarstam, kjer praznujejo svetega Martina. Člani Kmečke zveze bojo šli tudi na praznik kmetijustva 2. otuberja v Bili (Resiutta) v Želiezni dolini, v Tavagnacco in v puno drugih kraju po Furlaniji. »Kamuni in druge ustanove jih kličejo zatuo, ki vedò, de imajo kvalitene pardielke in kaj pokazati. Tuole je velika promocija za naše doline, « pravi Predan.
Narvič svojega blaga kmetje iz Benečije prodajo direktno doma. Taka prodaja jim se narbuj splača, saj takuo na pridejo vmiez veliki in mali butigari, ki služijo na njih ramanah. »S telo prodajo — povdarja sekretar Kmečke zveze — naši kmetje imajo direktan stik s kupci in jim lakho povejo in dokažejo, dost je vriedno vse tiste, kar pardielajo. Naj je ser, naj so jabuke, naj so čiešpe, naj je kostanj…«
Na začetku lietošnjega lieta je biu popis kmetijstva v cieli Italiji. Kaj je pokazu za naše kraje?
»Čakamo šele na dokončne rezultate — odgovarja Predan — a parvi podatki, ki smo jih parjeli, kažejo, de reči na gredo dobro. Število kmetij v gorskim teritoriju se je močnuo zmanjšalo, v zadnjih desetih lietah jih je zaparlo vič ku pou. Močnuo se je zmanjšu tudi obdielani sviet. Z druge strani pa je lepuo videti, de so nekateri mladi, ki začenjajo na novo dielati ku kmetje. Prù tisti ki so se začeli ukvarjati z direktno prodajo doma in tisti, ki so odparli kmečke turizme so uspešni in žive s tistim dielam. Mi od Kmečke zveze in ciela Benečija imamo trost na tele mlade moči.«
Tuole je zlo pomembno, saj kmetijstvo darži žiu teritorij. Brez kmetu bi bla Benečija ne samuo garda za videti, pa tudi nevarna za ljudi, ki žive v gorah. »Zatuo je kmetam trieba pomagati. Kadar je videu parve rezultate čensimenta, je regionalni ašešor Claudio Violino jau, de je situacija po gorah tragična in de se muore misliti na socialno politiko in ne samuo na produktivno politiko do kmetu in kmetiji. Daržava, regija in kamuni muorejo pomati te mladim, ki želijo dielati doma in daržijo čedan teritorij,« pravi Predan.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp