Dočakali otvoritev nove Glasbene šole

 
 
Glasbena šola Tolmin že vabi nadarjeno mladino na kar 900 m2 površin, do spomladi pa bodo opremili in uradno odprli še večnamensko dvorano na dodatnih 200 m2 površine. Doslej se je Gš Tolmin stiskala na borih 75 m2 površine… in v raznih zasebnih »učilnicah«.
V januarju se je poučevanje glasbenega pouka v Tolminu preselilo v novo stavbo lastne glasbene šole. Zanjo so odšteli kar 1,7 mio. Financiranje je bilo znatno podprto s strani Ministrstva za šolstvo. V šoli poučujejo sedemnajst različnih glasbil, za katere je med šolarji največje zanimanje in solo petje. Večji prostori in novi učitelji so omogočili letos vpis kar tristo štiridesetim učencem.
Zaradi velikega zanimanja pa bodo odprli tudi pouk baleta, saj se iz območja kar nekaj šolarjev in dijakov vozi k temu pouku drugam. Mnogi občani, ki dela te šole niso spremljali prav podrobno, so bili skeptični, kje bodo našli toliko učiteljev, toda, že prej je bilo jasno, da je tovrstne ponudbe veliko celo v širšem mednarodnem prostoru in tako tega problema danes ni. Sodelujejo tudi z slovenskimi glasbenimi učitelji iz Benečije.
Zgodovinsko gledano, iz njenih virov, ima Glasbena šola Tolmin pomembno vlogo kulturnega poslanstva v svojem okolju. Ustanovljena je bila leta 1951 iz potrebe po načrtnem glasbenem izobraževanju, ki jo je narekovalo pestro in raznoliko glasbeno delovanje v dotedanjih društvih (pevski zbor, tamburaški zbor, pihalni orkester).
Njen prvi ravnatelj je bil Janez Žnidar, njena prva redna učna moč pa je bila učiteljica Mirjam Battisti. Sprva je šola delovala v prostorih SKUD-a v ulici Petra Skalarja št. 4, v letu 1952 pa so šoli dodelili prostore nekdanjega konventa oz. kaplanije nasproti župnijske cerkve, ki so šoli služili vse do preselitve v šolski center jeseni 1977. leta, kjer v skromnih prostorskih pogojih in v pričakovanju začetka gradnje nove glasbene šole delujejo še danes.
Dolga leta je šola imela le po enega ali dva redna učitelja, sicer pa si je pomagala z zunanjimi sodelavci. Iz skromnih razmer v prvih dvajsetih letih, ko je bilo vpisanih povprečno 60 učencev v vsakem šolskem letu, se je šola počasi kadrovsko okrepila in se v tretjem desetletju delovanja s svojimi oddelki razširila v Bovec, Kobarid, Podbrdo…
Danes na šoli poučujejo devet orkestrskih instrumentov (violino, flavto, klarinet, saksofon, rog, trobento, pozavno in tubo ter tolkala), klavir, harmoniko, kitaro, harfo, citre in kljunasto flavto ter petje.
Na šoli delujeta dva orkestra (pihalni in big band), postavljajo pa se pogoji za harmonikarski orkester.
Imajo tudi več komornih skupin. Vsako leto pripravijo več nastopov, sodelujejo z drugimi glasbenimi šolami ter z drugimi javnimi ustanovami v Tolminu in okolici. Ponosni so na uspehe teh učencev na tekmovanjih, predvsem pa jih radosti dejstvo, da se vsako leto kdo odloči za študij glasbe. Povezujejo se tudi v Zvezo primorskih glasbenih šol, z namenom dvigniti kvaliteto dela skozi različne oblike delovanja in sodelovanja.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp