Dežela se bo zauzela_za RAI in manjšinske medije

Deželna vlada je z glasovanjem finančnega zakona za prihodnje leto sprejela tudi dve resoluciji v bran pluralnosti informacije, za kateri je dal pobudo deželni svetnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec. Prva resolucija (resolucijo so poleg omenjenega podpisali še kolegi iz vrst opozicije in večine Kocijančič, Moretton, Lupieri, Sasco, De Mattia, Picco, Kocijančič, Antonaz in Pustetto) zanima deželni sedež RAI za FJk, ki je na osnovi konvencije med predsedstvom vlade v Rimu in vodstvom radio televizijskega podjetja deležen dodatnega financiranja zlasti za oddaje v slovenskem jeziku in za programe namenjene italijanski skupnosti v Sloveniji in na Hrvaškem. Klestenje predvidene dotacije bi zadušilo vsako razvojno vizijo slovenskih informativnih in kulturnih sporedov, istočasno pa bi onemogočilo tudi načrtovane sporede v furlanščini in tudi tiste, ki bi bili namenjeni priznani nemško govoreči skupnosti na Videmskem. Predsedniki avtonomnih pokrajin Trento in Bocen ter deželne uprave Doline Aoste so že odločno nastopili v bran sedežev Rai na svojem območju, tako da je deželni svetnik Gabrovec že v minulih tednih predsednika Tonda kar večkrat opozoril na nujo, da se tudi sam aktivno pridruži fronti za obrambo radio televizijskih oddaj v manjšinskih jezikih.

Druga resolucija na sorodno temo zadeva napovedane reze finančnih prispevkov založniškim podjetjem v vsej Italiji. Zakon, ki ureja ta sektor, je že vrsto let potreben korenite reforme, saj je vzdolž apeninskega polotoka kar nekaj prejemnikov finančnih prispevkov, ki sploh ne odgovarjajo smislu zakona. Ta je namenjen zagotavljanju pluralnosti informiranja tudi t.i. šibkega tiska, se pravi časopisov, periodike in drugih oblik medijev, ki bi po izključno tržnih logikah ne preživeli. V to kategorijo spadata tudi oba tiskana dnevnika jezikovnih manjšin (Primorski dnevnik in Dolomiten) ter drugi manjšinski tedniki. Montijev manever je nakazal možnost dodatnih finančnih dotacij iz posebnega sklada pri predsedstvu vlade. Od tu resolucija deželnega svetnika Gabrovca (poleg njega so jo podpisali še kolegi Lupieri, Kocijančič, Tononi, De Mattia, Agnola in Sasco) deželni vladi, naj v Rimu intervenira, da bodo potrebe informativnega založništva obravnavane kot prioriteta v duhu zagovarjanja tudi v naši deželi vedno bolj aktualnega načela o potrebi po zagotavljanju pluralnosti informacije. (www.slomedia.it)

(ACON) Trieste, 22 dic – COM/MPB – In sede di votazione della legge finanziaria per l’anno 2012 la Giunta regionale ha fatto propri anche due ordini del giorno – primo firmatario il consigliere regionale della Slovenska skupnost Unione Slovena, Igor Gabrovec – volti a garantire adeguati finanziamenti alla pluralità dell’informazione.

Con il primo documento il rappresentante del partito espressione della minoranza slovena, sostenuto da numerosi consiglieri sia dell’opposizione che della maggioranza (Moretton e Lupieri (PD), Sasco (UDC), De Mattia e Picco (LN), Kocijancic, Antonaz e Pustetto (SA), ha portato all’attenzione dell’Aula e dell’Esecutivo l’importanza della sede regionale della Rai, ricordando come essa assolva un ruolo di elevata importanza istituzionale di difesa e di integrazione delle diversità culturali e linguistiche autoctone, storicamente presenti in quest’area confinante con il Centro e l’Est europeo.

A causa dei tagli imposti dalle ultime manovre finanziarie – sottolinea Gabrovec – il Governo nazionale si propone di ridurre significativamente i fondi previsti per l’implementazione della convenzioni con la RAI per quanto riguarda le trasmissioni destinate alle minoranze linguistiche (e RAI International) il che avrebbe pesanti risvolti sulla produzione degli attuali programmi radiofonici e televisivi a diffusione locale realizzati dalla nostra Sede regionale (comprese le trasmissioni rivolte agli Italiani in Slovenia e Croazia) e inficierebbe qualsiasi possibilità di programmazione in lingua friulana.

Già nelle scorse settimane il consigliere Gabrovec ha sensibilizzato sul problema il presidente Tondo, ricordando che i presidenti della Regione Aosta e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano sono già intervenuti presso il Governo a difesa delle proprie sedi regionali Rai. Con questo ordine del giorno, si impegna anche il nostro Esecutivo regionale a fare altrettanto.

Il secondo ordine del giorno a firma del consigliere Gabrovec -appoggiato anche dai consiglieri Lupieri (PD), Kocijancic (SA), Tononi(PDL), De Mattia (LN), Agnola (IdV) e Sasco (UDC) – riguarda invece i finanziamenti all’editoria. Infatti, il Governo ha operato pesanti tagli anche ai danni dei fondi statali per l’editoria, portandoli a 53,5 milioni di euro per l’anno 2012, il che rappresenta appena il 30% del fabbisogno.

Alla luce del fatto che già la Camera dei Deputati durante l’approvazione della “manovra Monti” ha però votato una norma che inserisce gli interventi di sostegno all’editoria e al pluralismo dell’informazione tra le finalità finanziabili con il cosiddetto “fondo Letta”, con il documento accolto – evidenzia Gabrovec – l’Aula consiliare impegna la Giunta regionale a intervenire nei confronti del Governo affinché nel riparto del “fondo Letta” venga data una risposta prioritaria al sostegno dell’editoria, sì da evitare il depauperamento del grande patrimonio sociale e culturale rappresentato dalla pluralità delle voci della stampa anche della nostra regione.

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp