Devetica božična_v Nediških Dolin

Narbuj poznana, stara in liepa adventna navada v Benečiji je devetica božična. Lietos začne v četartak 15. dičemberja in puojde naprej do petka 23. dičemberja. Ankrat je bla po vsieh vaseh, potle je šla v pozabo, pa je spet zaživiela v lieški in dreški fari. Za tuole ima veliko zaslugo kulturno društvo Rečan.

»Vsaka vas je imiela telo andoht. Po drugi svetovni vojski so se Nediške doline spraznile in je šlo malo vse v pozabo – pravi Margherita Trusgnach, ki je zlo aktivna par društvu Rečan –. Po vaseh nie bluo vič ljudi, ki bi ohranili devetico. Zatuo 17 liet odtuod, se pravi lieta 1995, smo na seji društva Rečan pomislili, de bi bluo lepuo devetico parnesti nazaj na dan. Pogovorili smo se z našo lieško faro in smo jo začeli nazaj runati. Seviede, smo muorli nomalo predielati telo navado, zaki smo želieli, de bi ble uključene vse naše vasi. Tudi tiste, ki donašnji dan niemajo še devet družin«.

Zatuo devetico božično, ki je bla vsak dan v drugi hiši adne vasi, molijo sada vsak dan v drugi vasi lieške fare. Tela je novuost. Vse ostalo je po stari navadi. Le tiste molitve so od sparjetja, do rožarja in zaključne piesmi, ki je častito. Pa tela andoht parnese tudi življene v vasi. »Po molitvi – povdaraja Margherita – pride nimar blizu kajšan štrukji in se vzdignejo naše božične in narodne piesmi. Takuo oliepšamo temne in tihe dičemberske vičere«.

Takole se bo odvijala lietošnja devetica v lieški fari: v četartak 15. v Velikim Garmaku od znamunja do Uogrinkne hiše; v petak 16. v Platcu od znamunja do stare mlekarnice; v saboto 17. v Zverincu od zamunja do Lurinove hiše; v nediejo 18. v Seuci od jaslic v dolenjim koncu do Tarbijanove hiše; v pandiejak 19. v Hostnim od jaslic do Karpacove hiše; v torak 20. par Hločje od znamunja do Konsorjeve hiše; v sriedo 21. v Peternielu od znamunja do Mateužove hiše; v četartak 22. v Tapoluovim od znamunja do Julijove hiše; v petak 23. iz Gorenjega Barda v Dolenje Bardo do Uršne hiše. Usako vičer se začne ob 20. uri.

»Devetica nie samuo za viernike iz lieške fare – dodaja Margherita –. Odparta je za vse. Vsako vičer parhajajo tudi ljudje, ki nieso še Benečani a so se navadli moliti in pieti po slovensko. Lansko lieto nas je bluo narmanj 40 v vsaki vasi.«

Kajšno lieto odtuod so devetico božično oživieli tudi v dreški fari v sodeluvanju s kulturnim društvam »Kobilja glava«. Tudi tamgor so vsako vičer v drugi vasi: v četartak 15. dičemberja par Trinke (parpravlajta Elena in Marica Bularjove); v petak 16. na Solarjah (Leonora Šjorova); v saboto 17. v Dolenji Dreki (Marica #ikova); v nediejo 18. v Gorenji Dreki (Marija Baštianova); v pandiejak 19. v Lazeh (Bazilija Šonkova); v torak 20. gor par Berinc na Krasu (Marija Mežnarjova); v sriedo 21. v Trušnjah (Margherita Kalužova); v četartak 22. v Ocnembardu (Norma Pitažova) in v petak 23. spet v Ocnembardu (Gabriella Pitažova). Usako vičer se začne ob 19. uri.

»Oživiteu devetice božične je narlieuš šenk, ki so mi ga farani napravili,« pravi mons. Marino Qualizza, ki že puno liet skarbi za faro par Mariji Devici.

Dreško devetico božično so lani posneli in je s tistimi posnetki društvo »Kobilja glava« parpravlo dokumentarni film izdalo liep Dvd, ki so ga predstavili za lietošnjo Rožinco. Izdala ga je zadruga »Most« iz #edada, ki je tudi finančno podparla pobudo. Tuole zagotavlja, de liepa pobožnost na bo šla v pozabo. Besiede, molitve, piesmi in tudi potek andohti bojo ostali za nimar.

Na koncu tistega filma je tudi parsarčno voščilo pre Emila Cencica. Prepišemo ga v celoti: »Voščim vsiem našim ljudem, ki so v Benečiji, posebno tistim, ki so v Gorenjem Tarbiju, v Oblici, par Štuoblanku in v Dreki sveti in veseu Božič. Voščim tudi vsiem našim ljudem po svietu, posebno tistim, ki so dol po Furlaniji. Prosim, naj ohranijo v svojem sarcu spomin na Benečijo in ljubezen do tistih vasi, v katerih so se rodili in so jih potlé zapustili, de bi ušafali dielo in zaslužek.«

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp