Delegacija Sso v Reziji_Una delegazione della Sso a Resia

V četrtek, 9. julija popoldne se je predsednik Sveta slovenskih organizacij Walter Bandelj mudil na obisku v občini Rezija. V dolini pod Kaninom sta ga spremljala pokrajinski predsednik SSO Riccardo Ruttar, član izvršnega odbora in domačin Sandro Quaglia ter predsednik združenja Blankin Giorgio Banchig. Predstavnike SSO je na županstvu sprejel rezijanski župan Sergio Chinese, s katerim so se pogovorili o aktualnih tematikah. Največ pozornosti je bilo namenjene jezikovnemu vprašanju, ki je zelo pereče. Po mnenju župana sta med rezijanskim prebivalstvom zelo občutena rezijanska zavest in narečje. Sama dolina, ki je obdana z visokim hribovjem, ima edini izhod na furlansko jezikovno območje, kar tudi nekoliko pogojujejo sedanje stanje. Predsednik SSO Walter Bandelj je najprej predstavil krovno organizacijo, njene cilje in delovanje. Predstavil je tudi novi Izvršni odbor, ki je bil izvoljen na aprilskem občnem zboru, še posebno videmski del. Poudaril je, da je SSO-ju Rezija zelo pri srcu in izvršnem odboru SSO ni vseeno, kako se razvija vprašanje jezika oziroma narečja, predvsem pa odnos do slovenskega jezika. Župan Chinese je predstavnikom SSO-ja predstavil stanje in podal mnenje, da bi se stvari lahko bistveno izboljšale, ko bi se okrepila pomoč za rezijansko narečje, ki ga trenutno učijo pri šolskem pouku. V tem smislu je pozdravil odločitev, da se v deželni zakon 26/2007 vključili pozornost jezikovni različici rezijanščine. Predsednik SSO Walter Bandelj je poudaril, da je potrebno ohraniti in nadaljevati dialog in iskati rešitve, ki bi bile v skupno dobro, saj so v dolini prisotni tudi domačini, ki se čutijo Slovenci. Ob priliki pozdravov in zahval za srečanje je župan Chinese predstavnikom SSO-ja podaril nekaj šolskih publikacij, ki jih uporabljajo pri učenju rezijanščine. Delegacija SSO-ja si je nato ogledala prostore Rezijanskega muzeja. Za zgodovino in namene muzeja pa sta poskrbela predsednica Lugia Negro in Sandro Quaglia. Ob tej priliki so bila predstavljena še odprta vprašanja, ki zadevajo upravljanje stavbe.

 

Nel pomeriggio di giovedì 9 luglio, una delegazione della Confederazione delle organizzazioni slovene formata dal presidente Walter Bandelj, dal presidente per la privincia di Udine, Riccardo Ruttar e dal presidente dell’associazione Blanchini, Giorgio Banchig, si è recata in visita a Resia. Lì, insieme all’operatore culturale della vallata e membro del direttivo della SSo, hanno incontrato il sindaco di Resia, Sergio Chinese. Tra i vari argomenti, è stato affrontato anche quello della tutela del dialetto resiano. La delegazione della Sso ha concluso la sua visita nel museo della Val Resia, che è stato presentato dalla presidente Luigia Negro e da Sandro Quaglia.

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp