Danes v Gorici redni občni zbor_Sveta slovenskih organizacij

V Kulturnem centru Lojze Bratuž v Gorici bo danes popoldne, petek 25. 11. 2011, s pričetkom ob 16. uri v drugem sklicu potekal redni občni zbor Sveta slovenskih organizacij. Na sporedu bodo volitve v vodstvene organe, na njem pa bodo obeležili tudi 35-letnico ustanovitve. Svet slovenskih organizacij je bil ustanovljen 16. decembra 1976.

Geslo občnega zbora je “Iz zdravih korenin v nove čase”. Danes se nam novi časi ne kažejo v najlepši luči. Veliko je težav, ki ne prizanašajo niti slovenski narodni skupnosti v Italiji. Še posebno pereč je problem dela in gospodarskega razvoja. Veliko negotovosti pa zadeva tudi vzgojno, kulturno, športno in prosvetno delovanje. SSO meni, da je bilo pred 35 leti tudi težko. Kljub temu je SSO nastal, se organiziral in je danes suverena organizacija, ki skupaj z SKGZ, predstavlja Slovence v odnosu do Slovenije, do Italije, do Evrope in do Furlanije Julijske krajine. Vse to je bilo mogoče, ker je delo v SSO-ju slonelo na vrednotah slovenstva, krščanstva in demokracije. Te vrednote so izhodiščni temelj tudi za nove čase.

Na občnem zboru bo imel glavno poročilo deželni predsednik dr. Drago Štoka, sledili bodo pozdravi gostov. V drugem delu srečanja pa bodo na sporedu razprava in volitve. Občni zbor bo obogatil nastop dekliške vokalne skupine Bodeča neža. (www.slomedia.it)

 

Oggi alle ore 16.00, nel Centro Culturale Lojze Bratuž di Gorizia, si svolgerà l’Assemblea generale della Confederazione delle Organizzazioni Slovene, che quest’anno festeggia 35 anni dalla sua fondazione avvenuta il 16. dicembre 1976.

All’ordine del giorno l’elezioni del consiglio direttivo (verranno eletti 5 membri più un supplente per ciascuna Provincia), del collegio dei sindaci (1 membro più 1 supplente per Provincia) e i probiviri (1 membro più un supplente per Provincia).

Per la Provincia di Udine parteciperanno 9 delegati.

 

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp