Dajmo muoč našemu svietu_Diamo forza al nostro mondo

Novice, ki nam parhajajo iz Bližnjega vzhoda, to je iz Sirije, Iraka an sada še iz Libije, nam pravijo, de tisti, ki pejejo naprì borbo, za osvojiti tiste dežele, se pravično al’ pa zgrešeno nanašajo na svojo islamsko viero.
Kar se zdi, tuole nie pravo tolmačenje tiste viere, zak’ tudi visok predstavnik iz Kajra prave, de je tuole zgrešeno. Ampa je parvlačno za puno ljudì, posebno mladih. Tuole nam prave, de viera ima v sebe veliko muoč, ki postane nevarna, če jo na znaš karniti. Parnese pa velike an dragocene zaslužke, če jo živiš modro an pošteno. Posebno, če je na obarneš pruoti kakemu, zak’ takuo postane ne viera, ampa sovraštvo.
Par nas je puno ljudì, posebno mladih, zapustilo našo kristjansko viero. Mislejo, de je zastariela an de nie za nič. Zatuo v našim svietu skarbimo buj za vidne an praktične stvarì, zak’ nam olajšajo življenje an gremo naprì veselo. Če pa pomieremo mernuo rečì, videmo, de nam je zmanjkala prava modruost an na vemo, kaj je pošteno an kaj je škodljivo. Še buj nevarno je, de zgubjamo svojo identiteto. Pride reč’, de na vemo, kaj smo an kam gremo. Takuo se na znamo braniti pred novimi težavami, ki nam vsaki dan parhajajo napruoti.
Če stvarì puojdejo takuo naprì, sigurno postanemo hlapci tistih ljudì, ki so všafali v svoji vieri tajšno muoč, de nas lahko premagajo. Tle na gre, de muoramo napraviti vojsko pruoti kajšni vieri. Tuole nie spodobno. Gre pa za tuo, de spet najdemo tiste vrednote, ki so dale kristjanam tajšno modruost, de so zazidali zaries novi sviet, ki stoji na treh kolonah. Se pravi, de smo vsi bratje, enakopravni an svobodni. Tele tri kolone darže pokoncu naš sviet an cieu sviet. Ku kristjani pa vemo, de nie zadost, de znamo na pamet tele lepe rečì. Muoramo jih živieti dan za dnem, zak’ sama teorija na zadostuje. Je konkretno življenje, ki daje muoč an obliko našemu svietu. Zatuo smo vabljeni, de bomo ohranili an okrepili našo viero z tistimi močmi, ki jih lepuo poznamo an ki so nam parporočene posebno v postnem cajtu. Potrebujemo Božje pomočì, de bomo znali lepuo živieti. Tala pomuoč nam je dana posebno v nediejski sveti maši an v vsem, kar je z njo povezano. Tala je naša muoč an tudi pomuoč, ki jo moremo dati našemu svietu.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp