Burnjak je parklicu puno ljudi v Čarni varh

 

Zaries velik senjam je ratu v nediejo 16. otuberja v Čarnim varhu, kjer je Planinska družina Benečije spet parpravla svoj burnjak, kakor se je gajalo že ankrat. »Potle smo hodili v Gorenji Tarbij in smo praznovali z njimi. Sada je ratalo, de srienski kamun neče gor Slovencu. Zatuo smo odločili, de bomo spet praznovali sami, tle v moji rojstni vasi,« je poviedu predsednik Giampaolo Della Dora.

Uspeh planinskega praznika kostanja je biu nad vsiemi parčakovanji. V Čarnim varhu je margolielo ljudi, kakor že puno liet ne. Sončna jesenska nedieja in domači kulturni program sta parvabila gor ne le člane Planinske družine. Puno ljudi je bluo iz vsieh Nediških dolin in z Onejskega.

Vse je začelo že ob 8. uri v dolini, na Štupci, kjer je bluo zbierališče za dva pohoda pruoti Čarnemu varhu. Adan po stari mulatieri naglih v vas, drugi buj dug do sv. Štandreža nad Arbečam in čez Budrin. Obieh pohodu se je udeležilo kakih 115 pohodniku. V vasi se je zbralo še puno drugih ljudi. Tarkaj, de je bluo organizatorjan težkuo poskarbieti za jesti in za piti. Pa nobedan se nie varnu damu lačan. Napravli so pašto, sladke jedila in seviede pečen kostanj.

Nieso pozabili tudi na kulturo, saj so zagodle ramonike in je Beneško gledališče pokazalo dva škeča: Marina in Anna sta se kregale, Teresa in Bruna sta pa molile.

V farni cierkvi sta popudan imiela liep koncert zbor iz Dolenje Trebuše in farni zbor Sveti Anton iz Kobarida.

Pozdravila sta podbunieški šindik Piergiorgio Domenis in kobariška županja Darja Hauptman. Pohvalila sta organizatorje in poviedala, de sta vesela, de se ljudje iz Benečije in Posočja pogostu srečujejo ku dobri sosiedje in veliki parjatelji. Guoriu je tudi Tomaž Pavšič iz Idrije, podpredsednik Svetovnega slovenskega kongresa. »V Benečijo – je jau – zahajam že 43 let in tudi v vasi Čarni varh sam biu že vičkrat. Pa sam parvi krat na takuo velikim sejmu, za katerega priet niesam nič viedu. Puno ljudi je tle. Paršli so Benečani in tudi prebivalci Posočja. Veseli so. Tele je te pravi duh, de bi se spoznali in sodelovali.«

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp