Božič, Kristus je med nami_Natale, Gesù è tra noi

Tudi lietos bo božična sveta maša po slovensko 24. dičemberja v špietarski farni cierkvi. Bo ob 18.30 in jo bo vodu msgr. Marino Qualizza. Odmevale bojo tradicionalne božične piesmi, ki jih bojo pieli naprej tisti, ki hodijo vsak tiedan h maši po slovensko in so ratali prù liep cerkveni zbor. Sevieda bo tudi oufar. Par sveti maši bojo spoštovali pravila, regole pruotboliezni Covid 19, ki vajajo od maja 2020 in smo se jih že navadli. V cajtu epidemije Božična evharistija v domačem jeziku rata znamunje upanja, kuraže in volje vsieh Benečanu, de bi premagali koronakrizo in šli naprej z Božjo pomočjo. Vierniki bojo ku vsako lieto paršli iz vsieh Nediških dolin, saj bo tela sama popunama slovenska maša v cieli videnski nadškofiji. Sveta maša po slovensko bo tudi zadnji dan starega lieta, v petak, 31. dičemberja, ob 17.30. Bo zahvalna maša. Slovenska besieda al’ piesam se bo čula pa tudi par drugih božičnih mašah. Sigurno v Dreki, Matajuru, Bardu, Ukvah, Žabnicah in na Svetih Višarjah. Na teli strani ušafata urnike svetih maš v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini za cieu božični cajt do 6. ženarja.

Anche quest’anno ci sarà la santa messa della notte di Natale in sloveno a San Pietro al Natisone. Sarà celebrata da mons. Marino Qualizza venerdì 24 dicembre alle 18.30 nella parrocchiale di San Pietro al Natisone. «Il Natale è già di per sé una festa carica di sentimenti per la grandezza di quel miracolo che celebriamo di un Dio che si fa uomo. Il vecchio adagio dice: “Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi”. Il sentimento predominante è proprio quello… Mi sento in famiglia e con questa famiglia voglio celebrare», dice in un’intervista il parroco di San Pietro al Natisone e Pulfero, don Alexandre Fontaine. I questa pagina pubblichiamo gli orari delle messe in Benecia, Resia e Valcanale per tutte le festività natalizie fino al 6 gennaio.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp