Božič je praznik miru in ljubezni za vas svet_Natale è festa della pace e dell’amore per tutto il mondo

Nie parvi krat, ki so na svietu velike zmote zavojo hudobij, ki se šierijo, a telekrat čutimo šele buj potriebo, de pride nam pomuoč iz Nebes, zatuo čakamo z gorečim upanjam, de nam Kristusovo rojstvo spet parnese tisti mier, ki so ga Angeli pieli v Betlehemski noči. Ble so lieta, ko smo hrepenieli, de pride Božič, zak’ je biu velik praznik za družino, za vas an za celo faro. Vsi smo se veselo parpravjali an skarbno očedli hišo, cierku an dušico, zak’ smo bli prepričani, de za Božič muoramo živieti z mierno dušo, zak je tele božični dar.

Tele dni so pa stvari na svietu takuo zapletene,de muoramo vzeti nazaj v roke tiste čudovitemolitve starih preroku, ki so želieli z vso dušoprihod Odrešenika, tistega Kristusa, za kateregaso viedeli za ime, Kristus-Mesija, a nieso viedeli, kduo bo. Mi to vemo, zatuo tisti, ki se čutimo še kristjani, še molimo, de se nam na kajšno vižo Kristus parkaže nazaj, de bomo mogli pomagati teli naši generaciji, ki nazaj tava v tami.

Kakuo na biti zaskarbjeni, ko videmo an slišimo, de je tarkaj sovraštva na zemjì, de nie konca vojskovanj, de se milijoni ljudì premikajo od adnega kraja do druzega, de bi ušafali kjek za živieti. Od Ukrajine do Palestine, po cieli Afriki an drugje samuo vojske, ubivanje, tarplenje an obupanje. Zatuo za tele Božič muoramo iskreno prositi, de se ankrat pokaže mier na telim svietu. Pišejo stari zgodovinarji, de se je Kristus rodiu, kadar je v rimskim cesarstvu vladu vesoljni mier. Tega želimo tudi današnji dan.

Mi kristjani videmo, de je biu tele vesoljni mier sad Božje roke, ki skrivnostno diela v človiekovi zgodovini, tekrat an tudi donas. Zatuo prosimo an želimo, de tele Božič nam parnese ljubjeni mier, ki ga vsi potrebujemo.Mier v pravici, v spoštovanju an nadvse v ljubezni. Stvarjeni smo, de domo ljubili, zak’ je v ljubezni skrivnost življenja; an je v ljubezni tudi čar Božične noči. Tala ljubezen je pa sam Božji Sin, ki nam v poddobi dieteta kaže, kakuo je Buog milostljiv an zaljubljen v nas. Če vse tuole sprejmemo z odpartim sarcem, zaries Božič more postati nazaj praznik pravega miru v toplini ljubezni, medsebojni ljubezni, ki na pozna mejà, niema konfinu, zak’ je odparta na vas sviet.

Tele Božič pričakujemo, tele Božič želimo an voščimo vsiem ljudem, de zaries postanejo vsi ljudjè blage an dobre volje, ki skarbi za dobro cielega sveta.

Marino Qualizza

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp