Benečija, Rezija in Kanalska dolina želijo svoj prestor na slovenski televiziji Rai

 
 
C iela dežela Furlanija Julijska krajina čaka prehod iz analogne na digitalno televizijo. Še na posebno vižo ga nestarpno čakamo Slovenci v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini, pa tudi tisti, ki žive v miestah in vaseh po Furlaniji. Tuole zaki od 3. dičemberja lietos bomo končno tudi v videnski provinci videli televizijske programe po slovensko, ki jih že 15 liet parpravlja Rai za Slovence v Italiji.
Na seji paritetnega odbora za slovensko manjšino, ki je bla 5. otuberja v Tarstu, je direktor regionalnega sedeža Rai, Roberto Collini, oznanu, de bo v digitalni ponudbi daržavne radiotelevizijske hiše tudi slovenski program. In tuole na cielim teritoriju Furlanije Julijske krajine.
Takuo, bo čez miesac in pou odpravljena velika karvica, ki nam je bla storjena že lieta 1992, kar so Benečijo, Rezijo in Kanalsko dolino izključili iz dosega programu po slovensko.
Sada je vprašanje, al' bojo posebni programi po slovensko za Benečane, Rezijane in Kanalčane alpa se bomo muorli zadovoljiti s tistim, kar gre že donašnji dan v eter, kar bi bluo — jasno poviedano — malo zanimivo in parvlačno. Težkuo bi veliki part naših ljudi sintoniziru svoj televizor na slovenski spored, pru kàr so na drugih kanalah razni »paketi« z vesokimi denarnimi nagradami al' lepe »veline«. Prepričani smo, de bojo Slovenci v videnski provinci sledili slovenskemu sporedu Rai le, če bo guoriu o njih stvarnosti in v »domači« govorici.
Zatuo bi se splačalo prenesti na televizijo dolgolietne izkušnje Radia Trst A. Tuole pomieni parpraviti za Benečane, Rezijane in Kanalčane posebne oddaje, kakor so na radiu »Nediški zvon«, »Ta rozajanski glas« in »Tam kjer teče bistra Bela«. In bi se splačalo tudi vzeti v redakcijo kajšnega časnikarja in programista iz naših kraju.
Sevieda, napraviti tuole na bo lahko. Tudi kier Rai oddaja vsega kupe samuo 4 ure na tiedan po slovensko.
Ampa mislimo, de smo se Slovenci v videnski provinci zaslužili svoj prestor in muoremo nadoknaditi do sada zamujen cajt. Taržačani in Goričani sigurno na bojo imieli problemu nam izraziti nomalo solidarnosti s tem, de nam odstopijo del svojega prestora pred kamerami.
Sada je cajt, de premislimo na vse tele reči. A narpriet muoramo biti veseli, de nam je biu priznan dostop do »naše« televizije. Kajšan bo morebiti pisu, de bo šenk svetega Miklavža, svete Lucije al' Božiča, saj se bo zgodilo v začetku dičemberja. Resnica je, de nie nobedan šenk, ampa težkuo pardobljena pravica. Televizijski program Rai po slovensko parpada tudi Slovencam v videnski provinci.
Še posebno smo veseli na »Domu«, ki ima velike zasluge v telim boju. Parvi je lieta 1992 na glas poviedu, de se dogaja velika karvica do Benečanu, Rezijanu in Kanalčanu glede slovenske televizije. In vse tele lieta je vztraju na teli poti. Na telo temo je objavu na desetine članku, ki so daržali nimar odpart problem pred politiko in javnostjo na obieh straneh konfina.
Konac koncu je s svojim pisanjam tele petnajstdnevnik spodbudiu in sevieda podparu tudi množično zbieranje podpisu pruoti nedopustni diskriminaciji, ki ga je začela Planinska družina Benečije in h kateremu so se potle pardružile vse slovenske organizacije.
Pravica je končno priznana. Puno diela pa je še potriebno, de bo uresničena in služila našim ljudem.
Na smiemo popustiti. Kakor muoramo še naprej partiskati na politiko v Sloveniji, de nam bo spet omogočen fraj dostop do Televizije Slovenija.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp