Benečija pozdravila g. Cenciga_L'ultimo saluto a don Cencig

Benečija je pozdravila gospoda Emila Cenciga. Pogreb je biu v sriedo 12. dičemberja popudan v Gorenjem Tarbiju, v vasi v kateri je ranci duhovnik služu skor 50 liet. Somaševanje po italijansko in slovensko je vodu videnski nadškof msgr. Andrea Bruno Mazzocato, ki je v pridgi podčartu duhovniške in človieške sposobnosti g. Cenciga, ki je oznanju Evangelj in skarbeu za svoje ljudi. “Par sarcu je imeu nimar slovenski jezik in kulturo”, je jau in zmisnu tudi, de je biu med ustanovitelji Doma, ki tudi donašnji dan opravlja svoje poslanstvo med Slovenci v Videnski nadškofiji. V imeu domačih duhovniku se je g. Cencigu zahvalu g. Božo Zuanella, v imenu faranu Erika Balus in v imenu srienskega kamuna pa podžupan Augusto Crisetig.

Dreški podžupan Michele Coren jmeu liep govor. “Dajemo donas zadnji pozdrav gospuodu Emilu Cencigu, duhovniku in kulturniku, ki se je s svojim življenjam in dielam zaslužu mest med velikimi ljudmi, ki jih je rodila Benečija. Celuo življenje je posvetiu Bogu in našim ljudem. Pre Milija, kakor so ga vsi poznali, muoramo uštieti v tisto dugo kietno duhovnikov, ki so znali živieti za naše ljudi in dielali za njih duhovne in telesne potriebe. Gospuod Cencig je biu rojen 25. dičemberja 1925 v Čarnem varhu. V duhovnika je biu posvečen 29. junja 1949. Kot kaplan je služu v Mažaruolah, v Prapotnim, v Čanieboli in v Arbeču. Lieta 1957 je ratu famoštar v Gorenjem Tarbiju, natuo tudi v Oblici. Na koncu osandesetih liet po smarti svojega velikega parjatelja g. Maria Laurenciga je prevzeu tudi fari Device Marije in Svetega Štuoblanka v Dreki. Ostu je par nas do šetemberja lieta 2006. Hvaležan mu je cieu dreški kamun. V Dreki je lieta 1966 kupe z monsinjorjam Valentinam Birtičam in gospuodam Marjam Laurenčičam ustanoviu list Dom, ki že skor 50 liet izraža globoko kristjansko viero in kulturo Benečanu. Gospuod Cencig je biu pravi Čedermac, tuo je adan od tistih naših gospuodu nuncu, ki so dobro zastopili, de je kristjanska viera tesnuo povezana s slovensklim jezikam in slovensko kulturo, de adna rieč na more bite ločena od te druge. Zapušča nam zgled, kakuo je trieba varvati našo pravo podobo. Naša dužnuost je iti naprej po poti, ki nam jo je pre Milijo pokazu. Se pravi, de muoramo vsi kupe v kristjanskim duhu braniti našo bogato slovensko kulturo, našo deželo in ljudi, ki ne glede na velike težave žive v Benečiji in dielajo za nje rast. Zbuogam pre Emilio. Naj Vam bo lahka domača zemlja. Vi pa od zgoraj varte našo preliepo deželo, ki ste jo tarkaj ljubu. Ostu bote za nimar v našim sarcu”.

Somaševali so upokojeni nadškof msgr. Pietro Brollo, domači famoštar g. Federico Saracino, beneški in furlanski duhovniki. Med civilnimi oblastmi so bli tudi garmiška županja Eliana Fabello, špietarski podžupan Mariano Zufferli, predsednik SSO Drago Štoka in načelnik upravne enote Tolmin Zdravko Likar. Evropski poslanec Alojz Peterle je pošju pismo.

Po maši je duga precesja ljudi spremljala g. Cenciga na zadnji poti. Počivu bo na sretu britofa pod sienco tarbijskega turma in mogočnega Matajurja.

 

«Un vero sacerdote e un vero pastore che ha camminato con la sua gente. Che ha operato affinché la fede fosse incarnata nella lingua e nella cultura del popolo». Così l’arcivescovo di Udine ha definito don Emilio Cencig, grande figura di sacerdote e di umo di cultura delle Valli del Natisone, nell’omelia delle esequie celebrate nel pomeriggio di mercoledì 12 dicembre a Tribiil Superiore, la parrocchia che don Cencig aveva guidato per quasi 50 anni. La messa è stata concelebrata dall’arcivescovo emerito, mons. Pietro Brollo, dal parroco, don Federico Saracino, e da una ventina di sacerdoti. Al termine della messa sono intervenuti don Natalino Zuanella a nome dei sacerdoti della forania di San Pietro al Natisone, Erika Balus a nome dei parrocchiani e il vicesindaco, Augusto Crisetig, a nome del Comune di Stregna. C’erano anche il sindaco di Grimacco, Eliana Fabello, vicesindaco di San Pietro al Natisone, Mariano Zufferli, il prefetto di Tolmin, Zdravko Likar, e il presidente della Confederazione delle organizzazioni slovene, Drago Štoka.

particolarmente sentito il ringraziamento del vicesindaco di Drenchia, Michele Coren. «Oggi salutiamo don Emilio Cencig un sacerdote figlio della nostra Benecija alla quale ha dedicato oltre 50 anni della propria attività pastorale – ha detto –. Alla fine degli anni 80 dopo la scomparsa dell’amato don Mario Laurencig ha iniziato a prestare servizio anche presso le Parrocchie di S.Maria e San Volfango di Drenchia e per questo l’intera comunità di Drenchia esprime grande gratitudine e commosso ricordo. Da sempre si era impegnato per la tutela dei diritti degli sloveni della Benecija e proprio a San Volfango assieme a don Laurencig e Birtig fondarono il periodico Dom che ha sempre rappresentato la profonda fede cristiana e cultura che ha caratterizzato la popolazione della Benecija. Pre Emilio ci lascia in eredità l’impegno a proseguire sul cammino tracciato, a noi l’impegno di mantenerlo:  dobbiamo lavorare tutti assieme nello spirito cristiano per difendere la nostra ricca cultura slovena,il nostro territorio e la popolazione che seppur tra tante difficoltà a deciso di vivere in Benecija e di contribuirne allo suo sviluppo».

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp