Benečija-Posočje, od besed k dejanjem_Benecia-Posočje, dalle parole ai fatti

Tolminski župan Alen Červ, prejemnika Gujonovega priznanja Margherita Trusgnach in Osvaldo Errath, ministrica Tanja Fajon, bovški župan Valter Mlekuž in kobariški župan Marko Matajurc/Il sindaco di Tolmin Alen Červ, Margherita Trusgnach e Osvaldo Errath col Gujonovo priznanje, la ministra Tanja Fajon, il sindaco di Bovec Valter Mlekuž e il sindaco di Kobarid Marko Matajurc

52. novoletnem srečanju Slovencev Videnske pokrajine in Posočja se je letos odvijalo v soboto, 20. januarja, v Kobaridu. Ob prisotnosti podpredsednice slovenske vlade Tanje Fajon, so se v Domu Andreja Manfrede župani z obeh strani meje in predstavniki zamejskih slovenskih organizacij pogovarjali o možnostih razvoja tega skupnega območja, s ključno ugotovitvijo, da se že vrsto let samo dogovarjajo, podajajo take in drugačne zamisli, opozarjajo na težave, sprejemajo idejne zamisli in odločitve, žal pa se razen redkih projektov med lokalnimi skupnostmi vse do danes ni zgodilo nič konkretnega. Torej je potrebno preiti od besed k dejanjem z ustanovitvijo nekega skupnega čezmejnega organa, ki bi skrbel za skupen razvoj Benečije, Rezije, Kanalske doline in Zgornjega Posočja. Govor je bil celo o ustanovitvi Ezts/Gect-a.

O sodelovanju se je govorilo zvečer tudi med kulturno prireditvijo, ki se je odvijala v kulturnem domu Simona Gregorčiča v Kobaribu na pobudo občin Bovec, Kobarid in Tolmin ter Upravne enote Tolmin. V ospredju je bila predvsem volja, da se prizadevanja za tesnejše in učinkovitejše čezmejno sodelovanje premaknejo z mrtve točke, da se od lepih besed in želja pride do konkretnih dejanj.

V govorih je bilo slišati odmeve delovnega sestanka županov z obeh strani meje in organizacij Slovencev v Italiji ob prisotnosti ministrice za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije Tanje Fajon.

Program je pred številno publiko odprla beneška skupina Pokriva Nočiva. Prvi je stopil pred mikrofon gostitelj prireditve, se pravi župan Občine Tolmin, Alen Červ. »Od prvega srečanja do danes se je število prebivalcev v občinah slovenske manjšine v Beneški Sloveniji in Reziji prepolovilo. Od skoraj 14 tišoč prebivalcev smo prišli do današnjih sedem; na slovenski strani je nekoliko bolje, vendar smo v teh petdesetih letih z 20 tisoč prebivalcev padli na 18 tisoč,« je povedal in nato poudaril: »Vse oblike druženja so zagotovo pomembne za ohranjanje naših čezmejnih vezi, mislim pa, da nismo v situaciji, v kateri bi se smeli zadovoljiti le z vljudnostimi srečanji, proslavami in občasnim medsebojnim trepljanjem. Smisel tovrstnih dogodkov, z izredno visoko udeležbo, vidim v primeru, da znamo, poleg druženja, poiskati tudi konkretne rešitve za neizkoriščene potenciale našega okolja, za razvoj in napredek, ki bosta ustavila odseljevanje.« Kljub temu, da predstavljajo kultura, jezik in izobraževanje temelj narodnih manjšin in povezovanja z zamejstvom ter da je napredek pri poučevanju slovenskega jezika lep uspeh, je za ohranjanje jezika treba najprej imeti ljudi, ki ga bodo govorili, je bil jasen Červ, po katerem bi bilo treba pomisliti na strateški program razvoja in projekte za izboljšanje konkurenčnosti.

Štirje člani kolektiva Robida – Vida Rucli, Dora Ciccone, Elena Rucli in Aljaž Škrlep – so nato ponovili svojo vizijo o razvoju Benečije, ki so jo že podali na letošnjem Dnevu emigranta.

Tanja Fajon

Na izzive je skušala odgovoriti slavnostna govornica ministrica Tanja Fajon. »Pred sedmimi leti, ko smo se srečali v Bovcu, mi je ostala v spominu trdoživost in vztrajnost naših ljudi z obeh strani meje. Vesela sem, da tudi danes v množici opažam znane obraze pa tudi veliko novih, kar potrjuje, da se prebivalcem v teh krajih, ki jih povezujejo skupni slovenski jezik, prelepa narava in tradicije, ni treba bati prihodnosti,« je povedala.

Ob vnovičnem postavljenem nadzoru meje je poudarila, da »so ljudje v tem koncu Slovenije na padec Schengenske meje čakali desetletja in, kot rad pripoveduje dolgoletni organizator novoletnega srečanja Slovencev v Videnske pokrajine in Posočja, Zdravko Likar, kdor je zamudil slovesnosti ob vstopu Slovenije v Evropsko Unijo leta 2004 in vstopa v Schengensko območje tri leta pozneje, je zamudil zgodovino.« V teh krajih je, po Fajonovi, potrebno še posebej podpirati čezmejnost in povezovanje celotnega prostora.

»Naša trajna hvaležnost gre mnogim zaslužnim začetnikom tradicije novoletnih srečanj, ki jo zdaj nadaljujejo nove generacije. Med njimi ima posebno mesto matajurski župnik, msgr. Paskval Gujon, ki je veljal za ponosnega Slovenca, aktivnega državljana Italije in naprednega Evropejca,« je nadaljevala in izrazila veselje, »da so se na tem območju, ki je tudi območje tromeje in stika med tremi narodi, začeli pogovori za možnost vzpostavitve Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS) treh držav. To je izjemno pomembna priložnost za krepitev čezmejnih povezav med Slovenijo, Italijo in Avstrijo.« Na koncu je Fajonova obljubila, da si bo »v vlogi zunanje ministrice Slovenije, tudi podpredsednice vlade, še naprej prizadevala za nadgradnjo in nadaljevanje dobrih odnosov, sodelovanja in nadaljnih spravnih korakov s sosednjo Italijo v interesu obeh držav in obeh narodov.« Kulturni program so s svojimi verzi obogatile beneške pesnice Luisa Battistig, Marina Cernetig, Claudia Salamant, Andreina in Margherita Trusgnach.

Letos sta Gujonovo priznanje prejela Margherita Trusgnach za kulturno ustvarjanje, organizacijsko udejstvovanje in povezovalno vlogo med Benečijo in Posočjem ter Osvald Errath za dolgoletno aktivno delovanje pri ohranjanju slovenskega zborovskega petja in slovenske besede v Kanalski dolini. Priznanja je obema podelil tolminski župan Červ.

V zahvalnih besedah je Margherita Trusgnach omenila Alda Klodiča in vse člane kulturnega društva Rečan_ Aldo Klodič, s katerimi bi rada delila priznanje. S svoje strani pa bi ga Osvald Errath z vsemi svojimi pevci.

Program je zaključil Jazz Punt Bigband s pevko Tanjo Srednik. (Veronica Galli in Ezio Gosgnach)

Srečanje županov/L’incontro dei sindaci

Le presenze, che sono il presupposto per dare slancio a una voglia di collaborare sempre presente, c’erano. E in molti hanno espresso proposte concrete di collaborazione, senza però muoversi sulla stessa linea. Alla riunione transfrontaliera tra amministratori, che ha preceduto il 52° incontro d’inizio anno tra sloveni della provincia di Udine e del Posočje, lo scorso 20 gennaio sono intervenuti molti sindaci della Benecia e del Posočje e diversi rappresentanti da vari livelli amministrativi, locali e non solo.

Dalla Slavia c’erano davvero quasi tutti. Tra sindaci e loro delegati, dalle Valli del Natisone erano rappresentati i comuni di San Pietro al Natisone, Pulfero, Drenchia, Grimacco, Savogna, Stregna, San Leonardo e Torreano, dalle Valli del Torre Faedis e Taipana. Dallo Zgornje Posočje c’erano i sindaci di Bovec, Kobarid e Tolmin e anche il direttore del Centro di sviluppo del Posočje, Simon Škvor. Presenti anche la senatrice Tatjana Rojc, il vicepresidente del parlamento sloveno, Danijel Krivec, il console di Slovenia a Trieste, Gregor Šuc, i rappresentanti delle organizzazioni confederative della minoranza slovena italiana, i presidenti per la provincia di Udine e regionale della Confederazione delle organizzazioni slovene, Anna Wedam e Walter Bandelj, e dell’Unione culturale economica slovena, Antonio Banchig e Ksenija Dobrila. Ospite d’onore la ministra degli Esteri e vicepremier della Repubblica di Slovenia, Tanja Fajon. La folta partecipazione di amministratori locali all’incontro è già stata di per sé un segno di come, sul territorio, la voglia di collaborazione transfrontaliera a livello locale non venga mai meno.

Il sindaco di Tolmin, Alen Červ, ha cercato di coordinare e guidare il lavori verso una proposta finale congiunta, ma l’incontro, partito con le migliori premesse, si è poi disperso tra i rivoli di tante buone intenzioni.

Il sindaco di San Leonardo e presidente della Comunità di montagna Torre e Natisone, Antonio Comugnaro, ha ripreso e allargato l’idea avanzata dal ministro Arčon a fine novembre in Valcanale, proponendo di istituire un Gect che vada dalla zona di Tarvisio fino a quella di Prepotto in territorio italiano, l’alta valle dell’Isonzo in Slovenia e magari alcune zone della Carinzia austriaca a ridosso del confine. Condivisa dalla maggior parte dei sindaci e dai rappresentanti delle organizzazioni della minoranza slovena, la proposta ha trovato sponda in modo particolare nel sindaco di Stregna, Luca Postregna. Michele Coren, consigliere comunale di Drenchia, ha proposto il recupero della Carta di Castelmonte, sottoscritta da diversi amministratori locali della Slavia e del Posočje già nel 1999.

Del resto, i sindaci di Bovec, Valter Mlekuž, Kobarid, Marko Matajurc, e Tolmin, Alen Červ, hanno fatto presente alla ministra Fajon come già da decenni i propositi e le idee di collaborazione condivisi all’inizio di ogni anno in questi incontri riscontrino insufficiente sostegno da parte delle autorità centrali. Il sindaco di Taipana, Alan Cecutti, ha proposto l’istituzione di bandi europei aperti alle sole pubbliche amministrazioni, affinché queste non si trovino a concorrere con associazioni e circoli. La proposta ha trovato il sostegno del Centro di sviluppo del Posočje. A livello generale, è stato evidenziato come spesso da parte italiana le amministrazioni locali non dispongano di personale sufficiente a portare avanti eventuali progettazioni europee.

Particolarmente critico verso l’autorità centrale di Lubiana è stato il sindaco di Bovec, Mlekuž, che ha evidenziato la difficile situazione economica in cui il suo comune sta versando in questi mesi, a causa dello stop inferto agli impianti sciistici sul versante sloveno del Kanin. Il primo cittadino ha ricordato come nel recente passato il suo comune sia stato martoriato, dal punto di vista turistico ed economico, anche dalle chiusure intermittenti di due collegamenti stradali con l’Italia (la strada del passo del Predil e il collegamento tra Uccea e Žaga), dovute ad eventi naturali o lavori di sistemazione.

Particolarmente critico è stato anche il vicepresidente del Parlamento sloveno, Danijel Krivec, che ha anche notato come, nella ricerca di modalità efficaci con cui attingere ai fondi europei, la Slovenia manchi tuttora di una suddivisione in regioni o enti amministrativi intermedi.

Esprimendo solidarietà e comprensione per le rimostranze avanzate dagli amministratori locali, la ministra Fajon ha garantito il sostegno del governo sloveno al progetto d’istituzione di un nuovo Gect. Nel promettere di cercare modi con cui favorire la partecipazione delle amministrazioni pubbliche ai bandi europei ha, quindi, esortato tutti a rimboccarsi le maniche per attingervi e a perseguire progetti comuni partendo da una voglia di collaborare il più sincera possibile.

Dopo il mancato sostegno finanziario al progetto del cluster transfrontaliero, le amministrazioni della Slavia e del Posočje faticano a trovare modi e tempi per elaborare una direttrice congiunta. Per quanto l’auspicio della nascita di un Gect tra Slavia, Posočje e Carinzia sia stato ripreso dalla ministra Fajon anche nel suo intervento ufficiale alla successiva manifestazione al Kulturni dom di Kobarid, c’è da impegnarsi affinché le belle proposte non scivolino nel cassetto dei ricordi al primo cambio di vento.

Nel corso della successiva manifestazione nel centro culturale di Kobarid, a cui sono intervenuti il sindaco di Tolmin, Alen Červ, a nome degli organizzatori, e la ministra Tanja Fajon quale oratrice ufficiale, sono stati assegnati i riconoscimenti Gujonovo priznanje, intitolati al defunto parroco di Monemaggiore/Matajur, Pasquale Gujon. Quest’anno sono andati all’operatrice culturale della Slavia Margherita Trusgnach e al maestro del Coro parrocchiale di Ugovizza/Ukve, Osvaldo Errath. Quali oratori hanno parlato, come già in occasione del Dan emigranta di quest’anno a Cividale, anche i giovani del collettivo «Robida», Vida Rucli, Dora Ciccone, Elena Rucli in Aljaž Škrlep. A curare il programma culturale sono stati le poetesse beneciane Luisa Battistig, Marina Cernetig, Claudia Salamant, Andreina e Margherita Trusgnach nonché l’orchestra Jazz Punt Bigband con la cantante Tanja Srednik. (Luciano Lister)

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp