Benečani vas radi imamo_Noi beneciani le vogliamo bene

Med številnimi liepimi in globokimi besiedami, ki smo jih poslušali v saboto, 10. otuberja, v Špietru ob 80. rojstem dnevu msgr. Marina Qualizze, tiste ki so narbuj paršle vsien do sarca, jih je poviedala predsednica Planinske družine Benečije Luisa Battistig: «Radi vas imamo!». Preproste besiede, ki jih vsak otrok dije svojemu očetu, kàr ga potolaže, potrošta, spodbudi al’ mu čestita in ki vsak oče vie, kakuo mu vsaki krat tiste tri besiede ogrejejo sarce in ga arzveselé do suze.

Msgr. Qualizza guori in piše o Benečanih ku adni veliki družini. A če smo družina, Benečani v msgr. Qualizzi vidimo »očaka«, patriarha, ki ga potrebujemo, za iti naprej, saj nam vliva pogum, daje kuražo med velikimi težavami in nam nimar pravi, de je Buog na naši strani. Sam Buog nam je podariu življenje, nam je šenku tele preliep kos zemlje, ki ga kličemo Benečija, dau slovenski jezik in kulturo, ki določata našo podobo, vliu v sarca kristjansko viero. Tele Božje daruove muormo varvati do zadnjega, daržati se jim muoramo z vsiemi močmi, nikoli na smiemo obupati.

Kajšno veliko oporo imamo Benečani v msgr. Qualizzi se je videlo na Veliko

saboto lietos. Zaradi novega koronavirusa smo bli zaparti v hišah, niesmo smieli k žlahti in niesmo mogli se udeležiti velikonočnih andohti. Huduo je bluo. Adna družina je dala idejo, de bi msgr. Qualizza ob 19. uri pošju žegan na velikonočni oginj in jedila. Dom je arglasiu novico in nad vsiemi parčakovanji je veliko število družin zakurilo oginj in pred vrata svoje hiše položlo pletenice, korpe in cajne s tradicionalnimi velikonočnimi jedili.

Ob dogovorieni uri so se družine prekrižale in zmolile kupe z msgr. Qualizzo. Tuole je potolažlo in vlilo kuražo našim ljudem v takuo težki preizkušnji.

Slovenci v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini smo havaležni msgr. Qualizzi in Boga zahvalimo, kier nam ga je dau. Sodelavci Doma, ki imamo srečo ga imieti kot odgovornega urednika, mu ponovimo, kar smo mu bli napisali ob zlati maši junja 2015: »Že 55. liet dielate na Božjem puoju in oznanjate Besiedo, ki je mesuo postala, pričate esnico, ki ostane za večnost, delite gnado, ki odrešuje.«

»V zadnjih cajtih v vaših uvodnikah pogosto beremo vašo skard in željo, de bi kristjani zastopilipotriebo po uresničevanju viere v vsakdanjem življenju, v veslju in težavah, v velikih življenskih izbierah kot v vsakdanjih razmerah, kier viera nie abstraktna teorija, nieso principi nad maglami. Vi tardite, de viera daje muoč, veselje, pogum, de bi živieli pošteno, de bi bližnjemu skočili na pomuoč, de bi dielali za dobro družbe, de bi prenesli življenske težave. Kar pa vašim besiedam daje vrednoto in verodostojnost,÷

je, kakuo ste živeu vaše duhovništvo. Vi ste za zgled vsieh Čedermacu, ki se v sedanjem času upirajo asimilaciji.« Vse najbuojše, dragi msgr. Marino. In na mnoga leta!

Uredništvo Doma

In occasione dell’80° compleanno, la redazione del Dom esprime al direttore responsabile, mons. Marino Qualizza, affetto  e gratitudine, che sono l’affetto e la gratitudine di tutti i beneciani per la loro guida spirituale.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp