ABC slovenske skupnosti v Italiji_L’ABC degli sloveni in Italia

V ponedeljek, 1. oktobra, bo ob 18. uri v prostorih SKD Ivan Trinko v Čedadu drugo od treh informativnih srečanj, ki jih Državna večstopenjska šola s slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom P. Petričiča v Špetru, Inštitut za slovensko kulturo (ISK), SKD Ivan Trinko in Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) skupaj ponujajo staršem otrok, vpisanih v špetrski dvojezični zavod. Na srečanju z naslovom ABC slovenske skupnosti v Italiji bo Zaira Vidau, izvedenka s področja pravnega varstva manjšin in raziskovalka SLORI-ja, predstavila bogato in razčlenjeno stvarnost Slovencev v Italiji na družbenem, političnem in kulturnem področju. Srečanje bo priložnost, da se starši učencev špetrskega zavoda pobliže seznanijo s stvarnostjo Slovencev v Benečiji in na širšem naselitvenem prostoru v Furlaniji-Julijski krajini, obenem pa spoznajo delovanje lokalnih slovenskih društev in se mu približajo. V tem slogu je potekalo tudi prvo informativno srečanje, ki je bilo 17. septembra v prostorih Inštituta za slovensko kulturo v Špetru; starši so v pogovoru z jezikoslovko Matejko Grgič in psihologinjo Susanno Pertot spoznali številne prednosti in priložnosti, ki jih prinaša dvojezična vzgoja.

Lunedì, 1 ottobre, alle 18.00 al Circolo culturale sloveno Ivan Trinko di Cividale si svolgerà il secondo dei tre incontri informativi che la scuola bilingue di San Pietro al Natisone/Špietar, l’Istituto per la cultura slovena-Isk, il Circolo culturale sloveno Ivan Trinko e l’Istituto sloveno di ricerche-Slori organizzano per i genitori iscritti alla scuola bilingue di San Pietro al Natisone. All’incontro, dal titolo ABC slovenske skupnosti v Italiji (in italiano L’ABC della comunità slovena in Italia), l’esperta di tutela giuridica delle minoranze e ricercatrice allo Slori Zaira Vidau presenterà la variegata realtà della comunità slovena in Italia. L’incontro è finalizzato a avvicinare i genitori dei bambini frequentanti la scuola bilingue alla realtà della minoranza slovena nella Slavia Veneta e in Friuli-Venezia Giulia. In tal senso all’Istituto per la cultura slovena di San Pietro al Natisone si è già svolto, il 17 settembre, il primo incontro. Durante un dibattito con la linguista Matejka Grgič e la psicologa Susanna Pertot, lì i genitori hanno potuto conoscere i vantaggi e le opportunità offerti dall’educazione bilingue.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp