38. Romanje na Staro goro_Pellegrinaggio a Castelmonte

Na guod Marije Bandimince v nediejo, 8. šetemberja bo že 38. ruomanje videnske nadškofije na Staro goro. Gre za obljubo, ki se je lieta 1976 začela na iniciativo takratnega nadškofa. Msgr. Alfredo Battisti je po katastrofalnem potresu, ki je 6. maja tierju tavžint življenj in ogromne materialne škode, parporočiu starogorski Materi Božji celo nadškofijo. Program ruomanja je naslednji: ob 14.30 zbierališče v Čarariji, ob 15. začetak hoje do Stare Gore, ob 17. sveta maša na velikim placu; sledilo bo pietje Magnificat v svetišču. Po navadi na škofijskim ruomanju na Staro goro in slovesnih vierskih srečanjih videnske nadškofije berila, pršœnje za vse potriebe in piesmi so v italijanskem, slovenskem, furlanskem in niemškem jeziku, kar na Stari gori ima še poseban pomien, kier stoji svetišče na slovenskih tleh in gleda šaroko po furlanski ravnici, čè do Karnijskih Alp, kjer med Furlani žive tudi niemške skupnosti. Ruomarji, ki bojo šli na Staro goro parnogah, se bojo lahko varnili do Čedada al’ do Vidna z avtobusam. Kapucini, ki prù lietos praznujejo 100 liet, odkar so Staro Goro pevzeli domačim slovenskim duhovnikam, sporočajo da bo 8. šetemberja cieu dan parložnost za spuovedi.

Domenica 8 settembre ci sarà il tradizionale pellegrinaggio dell’arcidiocesi di Udine a Castelmonte. Il pellegrinaggio ha ormai una lunga tradizione. Il primo avvenne nel 1976, in seguito al disastroso terremoto che coinvolse il Friuli, su proposta dell’allora arcivescovo di Udine mons. Alfredo Battisi. Il progemma del pellegrinaggio è il seguente: ritrovo a Carraria alle ore 14.30, partenza alle 15. La santa messa verrà celebrata nel piazzale di Castelmonte alle 17. Seguirà il canto del Magnificat nel santuario. Tutti quelli che arriveranno a Castelmonte a piedi potranno fare ritorno a Cividale e a Udine con l’autobus messo a disposizione per l’occasione.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp