300. krat Okno v Benečijo_Okno v Benečijo, 300 puntate

Okno v BenecijoV saboto 12. obrila ob 21. (ponovitev v nediejo le ob 21.) bo postaja videnske nadškofije Radio Spazio odparla že 300. krat Okno v Benečijo. Kljub naslovu, je oddaja namenjena vsiem Slovencem v videnski provinci. Šla je v eter parvi krat 21. junja 2008. Od tekrat je na sporedu vsaki tiedan celuo lieto. V oddaji, ki gre naprej okuole 50 minut, je pregled o tem, kar se liepega in manj liepega gaja med Slovenci v videnski provinci, naj v Benečiji, naj v Reziji, naj v Kanalski dolini. Tuole z novicami, komentarji in pogovori. Veliko mesta ima domača muzika. Predvajajo posebno skladbe s Sejma beneške piesmi, de na puojdejo v pozabo. Saj so velika bogatija in kažejo, kako so ustvarjalni naši ljudje na glasbenim področju. Oddajo je 5 lieta in pu vodu Ezio Gosgnach. Od ženarja lietos jo vodi pa Ilaria Banchig. Par oddaji sodelujejo Larissa Borghese, ki parpravlja vsak tiedan pregled dogodku v Benečiji in okolici, Luigia Negro, ki pravi, kaj se gaja v Reziji, in Luciano Lister, ki predstavi te narbuj zanimive novice iz Kanalske doline. Vsaki krat je kajšan gost, s katerim se Ezio Gosgnjach al’ kajšan drug sodelavec pogovarja o aktualnih temah. Okno v Benečijo ne poslušajo samuo ljudje, ki žive tle par nas, ampa tudi emigranti, ki so v Šesdesetih letih, v hudih lietah emigracije, muorali itì s trebuhom za kruhom deleč od duoma. Kduor zamudi oddajo v saboto in v nediejo zvečer, jo ušafa na internetu in posluša, kàr če. Ideja o informativnim oknu za Slovence v videnski provinci je paršla iz ljudi, ki dielajo in sodelujejo par petnajstdenvniku Dom, kulturnim združenju Blankin in zadrugi Most. Že puno liet Radio Spazio ima od pandiejka do petka lepe oddaje po slovensko, ki jih parpravlja skupina kulturnih dielucu iz Gorice, zatuo so pomislili, de je pametno, de bi imieli Slovenci iz Benečije, Rezije in Kanalske doline svojo oddajo v saboto in nediejo. Ime so vzeli iz oddaje za Benečane, ki je bla na Radiu Opčine v osandesetih lietah prejšnjega stuolietja. Med ustanovitelji in stalnimi sodelavci je biu tudi nepozabni kantavtor Keko Bergnach. Radio Spazio pa je informativnega značaja, kar predstavlja nieko posebnost med privatnimi postajami v Furlaniji-Julijski krajini, in je sama postaja, ki ima oddaje po italijansko, po furlansko, po slovensko in po niemško. Tuole zatuo ki videnska nadškofija ima par sarcu jezik in kulturo vsieh svojih vierniku. De bi poslušali Okno v Benečijo, je trieba loviti frekvenco 103.7 v Vidnu in nizki Furlaniji, 103.9 v osrednji Furlaniji, 97.4, 91.0 in 103.6 v Karniji, 95.7 v Kanalski dolini, 98.2 v Želiezni dolini in 97.5 ter 91.9 na Goriškem. V Nediških dolinah se čuje samuo v nekaterih krajeh v dolini. Pa se lahko poluša ne le v Benečiji, a po cielin svietu na internetu, na naslovu www.radiospazio103.it.

Sabato 12 aprile alle 21 andrà in onda sulla Radio Spazio, l’emittente della diocesi di Udine, la 300ᵃ puntata di Okno v Benečijo (Finestra sulla Slavia). Nonostante il titolo, la trasmissione è dedicata a tutti gli sloveni della provincia di Udine. Okno v Benečijo è andata in onda per la prima volta il 21 giugno 2008. Da quel giorno, una volta alla settimana, i 50 minuti di trasmissione vengono dedicati a quello che succede nella Slavia, a Resia e in Val Canale. In ogni puntata ci sono interviste, commenti e notizie. Ampio spazio è dedicato anche alla musica locale. Vengono trasmesse soprattutto le canzoni del Festival della canzone beneciana. Questo repertorio, infatti, è una grande ricchezza perché dimostra la creatività musicale delle persone che abitano in questo territorio. Okno v Benečijo è stata condotta per cinque anni  e mezzo da Ezio Gosgnach. Da gennaio di quest’anno, invece, è condotta da Ilaria Banchig. Alla realizzazione della trasmissione ogni settimana collaborano Larissa Borghese che presenta i principali eventi della Slavia, Luigia Negro che parla della situazione di Resia e Luciano Lister che è il corrispondente per la Val Canale. In ogni puntata c’è un ospite che viene intervistato su temi di attualità.  Okno v Benečijo non è dedicata solamente a chi vive in questo territorio, ma anche agli emigranti che negli anni Sessanta hanno dovuto abbandonare i paesi natii per andare a lavorare all’estero. Chi non riesce ad ascoltare la trasmissione sabato o, in replica, la domenica, la può trovare su internet all’indirizzo www.radiospazio103.it. L’idea di un programma di informazione per gli sloveni della provincia di Udine è nata da chi realizza il quindicinale Dom, dai collaboratori dell’associazione Blanchini e della cooperativa Most. Già da qualche anno Radio Spazio trasmette dal lunedì al venerdì una trasmissione in sloveno realizzata da un gruppo di operatori culturali di Gorizia, per questo è stata pensato uno spazio nelle giornate di sabato e domenica dedicato anche agli sloveni delle valli del Natisone, del Torre, di Resia e della Val Canale. Il nome è stato preso dalla trasmissione per i beneciani che negli anni Ottanta andava in onda su Radio Opčina. Tra i fondatori e i collaboratori c’era il famoso e indimenticabile cantautore Checco Bergnach. Radio Spazio è una radio di informazione, un’eccezione tra le radio private del Friuli Venezia Giulia. È, inoltre, l’unica stazione che trasmette in italiano, sloveno, friulano e tedesco. Questo perché l’arcidiocesi di Udine ha a cuore la lingua e la cultura dei suoi fedeli. Le frequenze di Radio Spazio sono 103.7 a Udine e nella Bassa friulana, 103.9 nel Friuli centrale, 97.4, 91.0 e 103.6 in Carnia, 95.7 in Val Canale, 98.2 in Canal del Ferro, 97.5 e 91.9 a Gorizia. Nelle valli del Natisone non si sente dappertutto, ma è possibile ascoltarla, come nel resto del mondo, sul sito internet www.radiospazio103.it.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp