Projekt združenja Blankin_Il progetto del Blanchini

Pred kratkim se je zaključu projekt Blankina »Učimo se, govorimo, odkrimo in ohranimo naš jezik v šoli, doma in v cerkvi«, ki ga je financirala dežela Furlanija Julijska krajina. Namiene in pomien iniciative nam je arzluožu Giorgio Banchig, ki je predsednik združenja.
Kaj je predvideu projekt?
»Takuo ki pravi naslov, projekt je gledu ohraniti naš domači slovenski jezik povsod, kjer živimo, se pravi doma, v cierkvi in v šuoli. Zatuo smo dali v program projekte, ki zadevajo jezik, ki se nuca v cierkvi. V Kanalski dolini in Reziji smo nardil’ cd, v katerem smo zbrali domače cerkvene pesmi in smo tudi natisnili besedila. Gre za hvalevriedno inicativo, kier nektare piesmi še posebe v Reziji so šle v pozabo. Zatuo smo ponudli ljudem, Rezijanam, naj jih šele pojejo in ohranijo v svojem spominu. V Kanalski dolini šele lepuo pojejo v cierkvi, zatuo bo tel’ cd pomagu, de tud’ tisti, ki so pozabil tele piesmi, se jih spet nauče.«
Kaj pa v Benečiji?
»Ponatisnili smo bukva z molitvami in na dvd napravli dokumentarni film o precesijah po puoju na Tarč-munu in v Matajuru. Gre za staro navado, ki so jo ohranili v telih vaseh in tudi v drugih v Nediških dolinah, ki pa kaže, kakuo so bli naši ljudje navezani na svoj ambient, na dielo na puoju itd. S telin projektan smo želeli ohranit tele navade, tele piesmi in besedila, ki so part našega kulturnega premoženja.«
V okvieru projekta sta tudi digitalizirali raziskave, ki so ble objavjene v petnajstdnevniku Dom.
»V skor 50 liet izhajanja petnajstdnevnik Dom je napisu puno stvari o naši kulturi, zgodvini in jeziku. Zatuo smo dali nalogo skupini slavistu, naj digitalizira tele besedila, tekste in slike, de bojo spet na vojo bralcem Doma al’ tistim, ki obiskujejo spletne strani Blankina in Doma, saj telih besedil, telih raziskau se na da ušafati v drugih publikacijah.«
Projekt je objemu cieu teritorij, kjer žive Slovenci v videnski provinci.
»Iniciative so bile realizirane v Kanalski dolini, Reziji in Nediških dolinah. Muoram tudi poviedat, de v tel’ okvier spada inicativa, ki smo jo organizirali v Vidnu. Za otroke v predšuolskih lietah smo parprvli tečaj slovenskega jezika. Iniciativa je imiela liep uspeh, saj se je vpisalo 16 otruok, sinou slovenskih staršu, ki žive v Vidnu.«
Tel projekt prispeva ne samo k ohranitvi domače kulture ampa tudi slovenskega jezika, ki se govori na telem območju.
»Če pozabimo slovenski jezik niesmo nič, smo navadni italijanski daržavljani, ki guore po italijansko. Naša posebnost, naša bogatija je pru naš slovenski jezik v vsieh variantah, v katerih guorimo v Kanalski dolini, v Reziji, v Terskih in Nediških dolinah.«

Un’intervista con Giorgio Banchig sull’attività dell’associazione Blanchini che ha realizzato molti contributi per mantenere sul territorio la lingua e la cultura slovene locali. Tra questi cd e libretti di canti a Resia e in Valcanale e un dvd sulle processioni di San Marco che ancora oggi si svolgono in alcuni paesi delle valli del Natisone.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp