Beneški Kulturni Dnevi_v Kobaridu

U petak 24. febrarja ob 18.00, bo u Fundaciji poti miru pogovor z direktorico Živo Gruden ob 25-lietnici dvojezične šuole u Špietru in raunateljico kobariške šuole Lenko Raspet; beneški artisti bojo pa imieli moštro Matajur, simbol beneškega

Triglava; zapiela bota peuska zbora iz Dolenje Trebuše in »Sv. Anton« iz Kobarida

U saboto 25. febrarja ob 18.00, bojo u domu Andreja Manfreda predstauli bukva, kolendarje in cd-je o Benečiji, Reziji in Kanalski dolini, ki so jih izdali u zadnjin lietu; zapieli bojo »Mali lujerji« in zbori kobariške šuole

U nediejo 26. febrarja ob 18.00, bo »Beneško gledališče« u kulturnin domu pokazalo komedijo »Mož naše žene«.

Venerdì 24 febbraio alle ore 18.00 nei locali della Fondazione Poti miru si svolgerà un incontro don la direttrice Živa Gruden a 25 anni dalla nascita della scuola bilingue di San Pietro, e con la direttrice della scuola di Caporetto Lenka Raspet. Sarà in visione la mostra sul Matajur, montagna simbolo della Benecia e canteranno il coro di Dolenja Trebuša e »Sv. Anton« di Caporetto.

Sabato 25 febbraio alle ore 18.00 nel centro culturale Andrej Mandredi presenteranno i libri, calendari e cd sulla Benecia, Resia e Val canale, che sono stati pubblicati nell’anno passato; canterà il coro »Mali lujerji« e i cori della scuola di Caporetto.

Domenica 26 febbraio alle ore 18.00 nel Kulturni Dom si esibità il »Beneško gledališče« con la commedia »Mož naše žene«.

Vabilo – Invito

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp