15 skladb za Senjam beneške piesmi_15 canzoni per il nuovo Senjam

Senjam beneške piesmi se je zaslužu poseben in pomemben mest med pobudami in prireditvami, ki jih parpravljajo slovenske organizacije v videnski provinci. Tuole zakì je zmieran nou in vsaki krat obogati kulturo Benečije in Rezije z novimi piesmimi in novimi protagonisti.

Festival moderne muzike v slovenskih dialektih, ki ga že 33. krat parpravlja kulturno društvo Rečan_Aldo Klodič, bo v telovadnici na Liesah 10. in 11. novemberja. Lietos bo tekmovalo 15 novih piesmi. Vse bo publika poslušala v saboto (ob 20.30) in v nediejo (ob 16.). Publika na Liesah bo izbrala piesmi na 1., 2. an 3. miestu. Mladi, ki imajo manj ku trideset liet, bojo vebral’ posebe piesam, ki jim je buj všeč. Strokovni komisiji bota vebrali narlieuš besedilo in narliuš muziko. Podelili bojo tudi nagrado „Aldo Klodič“ piesmi, ki se buj parbliža pisanju kulturnika, ki je biu glavni pobudnik in duša Sejma.

Pogledmo, katere so piesmi lietošnjega lieškega festivala, kaduo jih je napisu, kaduo jih bo pieu in godu.

Še ki je; besedilo Andreina Trusgnach; glasba David Tomazetič; godla bo skupina Ostajki; piela bo Anja Skočir.

Ka ostane; besedilo Margherita Trusgnach; glasba Franca Giordani; godla bo skupina BK; piela bo Franca Giordani.

Vič dielaš, manj imaš; besedilo Biagio Tomasetig; glasba MoodyGoose; godla in piela bo skupina MoodyGoose.

Uoda šele teče; besedilo in glasba Stefano Tomasetig; godla in piela bo skupina Beledanti.

Že tem; besedilo in glasba Daniele Capra; godu in pieu bo Daniele Capra.

Ejtu leži; besedilo Igor Cerno; glasba The preklets; godla in piela bo skupina The preklets.

Mi ni mar/Mene j’mar; besedilo in glasba KloDj; godla bo skupina BK. Piela bo skupina 6kriva5.

Zaprem me oči; besedilo in glasba Kvinto Klinto; godla in piela bo skupina CCCP.

Zimska zora; besedilo Marjan Hollz; glasba Fabio Feruglio; godla bo skupina Kovač in pradažnyje; pieu bo Fabio Feruglio.

Tle an sada; besedilo Claudia Salamant; glasba Franco Reja; godla bo skupina Maff; piela bo Tina Drnovšek.

Vasovalci; besedilo in glasba Eda Sok; godla bo skupina BK; pieu bo Dfajni duo.

Koluo; besedilo Amelia Boscutti; glasba Zmotjens; godla in piela bo skupina Zmotjens.

Krivapeta; besedilo in glasba Ostajki; godla in piela bo skupina Ostajki.

Brat; besedilo in glasba Matija Črnec; godla bo skupina Matches; pieu bo Matija Črnec.

Cütir//ä; besedilo in glasba Rino Chinese; godla in piela bo skupina Rezija.

Tudi tele krat so vse piesmi posnete na CD-ju. Produkcija David Tomazetič; tehnični mojster Andrej Iussa; koordinacija Margherita Trusgnach.

V nediejo bo kot gost nastopila skupina Kraški ovčarji.

Senjam beneške piesmi je kulturno društvo Rečan_Aldo Klodič parpravlo s podpuoro Urada Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, pod pokroviteljstvom Kamuna Garmak in v sodelovanju s kulturnim društvom Ivan Trinko in Inštitutom za slovensko kulturo. (U. D.)

Presto al via la 33. edizione del Senjam beneške piesmi, una tra le più importanti manifestazioni messe in piedi dalle organizzazioni slovene della provincia di Udine. Il festival della canzone dialetta slovena sarà organizzato dal Circolo culturale Rečan_Aldo Klodič il 10 e 11 novembre nella palestra di Liessa/Liesa. Il pubblico potrà ascoltare le nuove canzoni sabato alle 20.30 e domenica alle 16.00. Tra queste dovrà scegliere la prima, seconda e terza classificata. I giovani al di sotto dei 30 anni sceglieranno anche la loro canzone preferita. Una commissione di esperti, invece, sceglierà il testo più bello e la musica più bella. Sarà conferito, inoltre, il premio „Aldo Klodič“ alla canzone che più si avvicina allo scrivere del defunto operatore culturale, già promotore e anima del Senjam.

Di seguito i titoli delle canzoni, chi le ha scritte e chi le eseguirà a Liessa.

Še ki je; testo Andreina Trusgnach; musica David Tomazetič; suonerà il gruppo Ostajki; a cantare sarà Anja Skočir.

Ka ostane; testo Margherita Trusgnach; musica Franca Giordani; suonerà il gruppo BK; a cantare sarà Franca Giordani.

Vič dielaš, manj imaš; testo Biagio Tomasetig; musica MoodyGoose; canterà e suonerà il gruppo MoodyGoose.

Uoda šele teče; testo e musica Stefano Tomasetig; canterà e suonerà il gruppo Beledanti.

Že tem; testo e musica Daniele Capra; a cantare e suonare sarà Daniele Capra.

Ejtu leži; testo Igor Cerno; musica The preklets; canteranno e suoneranno The preklets.

Mi ni mar/Mene j’mar; testo e musica KloDj; suonerà il gruppo BK. A cantare sarà il gruppo 6kriva5.

Zaprem me oči; testo e musica Kvinto Klinto; suonerà e canterà il gruppo CCCP.

Zimska zora; testo Marjan Hollz; musica Fabio Feruglio; suonerà il gruppo Kovač in pradažnyje; canterà Fabio Feruglio.

Tle an sada; testo Claudia Salamant; musica Franco Reja; a suonare sarà il gruppo Maff; a cantare sarà Tina Drnovšek.

Vasovalci; testo e musica Eda Sok; a suonare sarà il gruppo BK; a cantare Dfajni duo.

Koluo; testo Amelia Boscutti; musica Zmotjens; a suonare e cantare sarà il gruppo Zmotjens.

Krivapeta; testo e musica Ostajki; a suonare e cantare sarà il gruppo Ostajki.

Brat; testo e musica Matija Črnec; suonerà il gruppo Matches; canterà Matija Črnec.

Cütir//ä; testo e musica Rino Chinese; suonerà e canterà il gruppo Rezija.

Anche per questa edizione tutte le canzoni sono già incise su CD (produzione Davide Tomasetig; tecnico Andrej Iussa; coordinazione Margherita Trusgnach).

Domenica, come ospite, si esibirà il gruppo Kraški ovčarji.

Il Senjam beneške piesmi è organizzato dal Circolo culturale Rečan_Aldo Klodič, col sostegno dell’Ufficio governativo della Repubblica di Slovenia per gli sloveni d’oltreconfine e nel mondo, il patrocinio del Comune di Grimacco/Garmak e in collaborazione col Circolo culturale Ivan Trinko e l’Istituto per la cultura slovena-Inštitut za slovensko kulturo.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp