Zmanjkali so kandidati_I candidati sono venuti meno

V nediejo, 26. maja, ob evropskih volitvah, bojo šindike in kamunske može al’ žene vebrali tudi v desetih kamunah videnske province, v katerih je varvan slovenski jezik. V torak, 16. obrila, opudan se je zaparu cajt, de bi predstavili kandidate. Parva novica je, de v Garmaku, Podbuniescu, Naborjetu-Ovčji vasi in v Ahtnu – skor’ bi ratalo tudi v Svetim Lienartu – bo samuo adan kandidat za šindika in adna sama lista. Izvoljeni bojo šindiki in možje, če puojde votat vič ku pou volivcu. Na bo lahko. Ako na bo šlo votat zadost ljudi, v tist kamun bo paršu komisar in bojo nove volitve hlietu. Kajšan pravi, de gre za strategijo nekaterih list, ki som ble v zadnjih petih lietah v opoziciji in nieso mogle ušafati pravih kandidatu. Ries al’ ne, sigurno tuole nie dobro za demokracijo. V Garmaku je kandikatka dosedanja županja Eliana Fabello, ki si želi trečji mandat. V Podbuniescu je kandidat šindik Camillo Melissa. V Naborjetu-Ovčji vasi je kandidat sedanji šindik Boris Preschern. V Ahtnu so reči dost zapledene. Šindik Sandro Rocco se potiega za drugi mandat. Te drugi kandidat, Enzo Degano, se je odpoviedu že predstavljeni kandidaturi in kupe z njim tudi ciela lista. Po dva kandidata in dvie listi so v petih kamunah. V Bardu, četudi je Regjon paržgala zeleno luč trečemu mandatu za šindike v kamunah, ki imajo do 2000 ljudi, po desetih lietah na kandidira vič Guido Marchiol. Za parvega moža kamuna sta v igri Flavio Cerno in Luca Paoloni. V Prapotnem želi drugi mandat županja Mariaclara Forti; pruotikandidat je Gabriele Iacolettig. V Sriednjem sta ku pet liet odtuod v igri Luca Postregna in Mauro Veneto; parjela sta bla le tisto število votu in je ratu šindik Postregna, zak’ je buj mlad. V Svetim Lienartu se potiega za drugi mandat šindik Antonio Comugnaro; pruotikandidat je Daniele Cettolo. V Špietru vpraša drugi mandat šindik Mariano Zuferli; te drug kandidat je Nino Ciccone, ki je že biu lieta nazaj kamunski mož, ašešor in vičešindik. V Reziji imajo kar tri kandidate in liste. Po desetih lietak Sergio Chinese se na bo potiegu za trečji mandat; za šindika so v igri Cristina Buttolo, Anna Micelli, in Carmelo Carlo Altomonte.

Depositate le candidature a sindaco e consigliere comunale per il voto del prossimo 26 maggio, la notizia è che in quattro dei dieci Comuni della provincia di Udine nei quali è tutelata la minoranza slovena che vanno alle urne, sono presenti un solo concorrente alla carica di primo cittadino e una sola lista. Così il prossimo 26 maggio ad Attimis, Grimacco, Malborghetto- Valbruna e Pulfero i candidati non correranno contro degli avversari, ma contro l’astensionismo. Infatti, sindaco e consiglieri risulteranno eletti solo se alle urne si recherà almeno la metà più uno degli elettori, altrimenti la Regione nominerà un commissario che reggerà l’amministrazione del municipio fino al voto del prossimo anno. Ed è, questo, uno scenario per niente remoto almeno in tre dei quattro Comuni. Infatti, alle regionali del 29 aprile 2018, ad Attimis votò il 50,9 per cento degli elettori, a Grimacco il 33,08 per cento, a Malborghetto-Valbruna il 62,56 per cento e a Pulfero il 34,21 per cento. Cinque anni fa, alle precedenti comunali svoltesi il 25 maggio 2014, ad Attimis votò il 64,57 per cento, a Grimacco il 49,91 per cento a Malborghetto-Valbruna il 75,66 per cento e a Pulfero il 53,50 per cento.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp