Življenje za naše ljudi_La vita per la nostra gente

QualizzawebŽe vičkrat smo dali novico, de bojo trije naši sodelavci praznovali življenski jubilej za 70 liet, ki so jih že dosegli. Giorgia Banchiga, Bepa Qualizze in Riccarda Ruttarja bomo počastili an z njimi zahvalili Boga v saboto, 7. otuberja par sveti maši po slovensko v Špietru.

Vsako življenje je vriedno spoštovanja, zak’ za nas je dokaz Božje ljubezni, ki daje življenju veliko veselje. Včasih je življenje zelo zahtevno an težavno. Če pa ga živiš v družini an v liepi družbi, vse preneseš buj lahko an tudi vičkrat veselo.

Naši trije, an mi z njimi, so vebrali tajšan način, de so okarnili življenje v prid an službo našega ljudstva.

Če lepuo pomislimo, tuole je sad naše viere, zak’ smo se od Kristusa naučili, de življenje vaja, če se ga živi za te druge, začensi od naše družine. Takuo se je vsiem godilo an na tuo smo vsi posebno veseli.

Tle par nas je bila pa na razpolago še druga izbira: dielati an skarbieti za našo slovensko ljudstvo. Zahtevna izbira zak’ se posvetiti telemu dielu je bluo tle par nas nevarno. Takuo de tisti, ki so zbrali tolo dielo, so se naložli na ramana težak križ, ki se je pa počaso spremeniu v Božij dar. Nie križa brez rešenja.

Rešenje an veselje je v tem, de tole dielo naredi od tebe človieka, ki je ponosen, za kar je, zak’ je najdu v sebe globoko vrednoto, ki sama napune vso praznino, ki se včasih pokaže v živlenju.

Imamo pred nami ljudi, ki postanejo zgled za te druge, posebno za te mlade.

Vsi tisti, ki obiskajo dvojezično šuolo an tudi drugi, so v liepi parložnosti, da se primejo tistega vriednega diela, ki je braniti našo kulturo, ohraniti naše premoženje, poglobiti znanje izika an zgodovine.

V tem ni samuo folklora al’ pa igra. V tem je sreča našega ljudstva tudi za kar se tiče naše ekonomije.

Muoramo se zaviedati, da ohraniteu naše kulture je tudi ohraniteu naše domovine, naše dežele, naših vasi an naše družine.

Če potem vse tuole povežemo z našo viero, imamo še tarkaj vič moči, de bomo hodili pogumno napri an daržali vesoko našo zastavo, de bo Benečija nimar pred našimi očmi.

Marino Qualizza

Nell’editoriale del Dom del 30 settembre, il direttore responsabile, don Marino Qualizza, invita alla Santa Messa in sloveno di sabato 7 ottobre a San Pietro al Natisone anche per festeggiare Giorgio Banchig, Bepo Qualizza e Riccardo Ruttar, che in questo 2017 hanno compiuto settant’anni. «I nostri tre – scrive –, e noi con loro, hanno scelto di indirizzare la propria vita in favore e a servizio della nostra gente. A ben pensarci, questo è frutto della nostra fede, perché da Gesù Cristo abbiamo imparato che la vita ha valore, se è spesa per gli altri, a iniziare dalla nostra famiglia».

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp