Zgodovina nie pravca_La storia è una cosa seria

GM95Bukva o zgodovini Benečije in druga izdaja dnevniku gaspuoda Antona Cuffola o drugi svetovni vojski doživljata velik uspeh. Zaries puno ljudi se je zbralo, kàr so jih predstavili v Plestiščah, v Vidnu, v Ljubljani in v Gorenji Miersi. Puno ljudi jih je ukupilo in prebralo. Od njih so guorili na televizijah in radiah ter pisali na časopisah takuo na italijanski kakor na slovenski strani. Močna odmevnost lepuo kaže, de so nove bukva, ki jih je napisu Giorgio Banchig in ilustriru Moreno Tomasetig, velika rieč za Benečijo. Imieti pred sabo v adni publikaciji vse, kar se je gajalo od prazgodovine do donašnjih dni, daje parložnost vsiem Benečanam, de bi viedeli, odkod parhajajo in kaduo so. Jasno je, de so Slovenci, celuo parvi, ki so jim pravli prù Slovenci, kar so bli ostali šele samuo Kranjci, Štajerci, Korošcu … Dokumenti na katerih so pisane bukva so resnični, nieso pravce. Zatuo ostajajo v špotu tisti, ki trosijo okuole čudne teorije o Benečiji in Benečanah. Zadruga Most, ki je bukva izdala, in združenje Blankin ter Svet slovenskih organizacij, ki sta parpomala, so nardili veliko dobruoto našim ljudem. Dali so jim ponos na svoje korenine in jih ubranili pred hudobnimi preroki, ki bi radi popunama uničili slovenski jezik in kulturo v Benečiji. Seviede smo v lietu 2014 nardili puno drugih reči. V okviru zadruge Most je Dom 22 krat v tiskani izdaji in vsak dan na internetu parnašu novice; Slovit je vsak miesac po italijansko informiru o slovenski manjšini tiste, ki na znajo slovenskega jezika; oddaja Okno v Benečijo je iz tiedna v tiedan šerila slovenski glas v etru; spletni portal Kdajkam je oznanju prireditve od Tarbiža do Milj. Par zduženju Blankin, blizu navadnega kulturnega diela, ki zaobjema Kanalsko dolino, Rezijo in Benečijo, je šlo naprej raziskovalno dielo mladih slavistu in se je rodila skupina Svetega Hieronima-Slovenci v Vidnu. Nje parva iniciativa je učenje po slovensko za otroke v predšuolskih lietah. Svet slovenskih organizacij videnske province se je skuoze trudiu za pravice Slovencu na političnim, socialnim in kulturnim področju. Takuo smo na narbuojšo vižo dieli h nucu finančne pomoči, ki parhajajo iz italijanske in slovenske daržave. In tudi v novim lietu objubljamo veliko skarb za dobro naših ljudi. (Ezio Gosgnach)

Stanno ottenendo un successo straordinario i due volumi – uno in sloveno »Benečija. Ko se mala in velika zgodovina srečata« e uno in italiano »Slavia-Benečija. Una storia nella Storia« – sulle vicende della Slavia-Benečija dalle origini al giorno d’oggi scritti da Giorgio Banchig, illustrati da Moreno Tomasetig ed editi dalla cooperativa Most in collaborazione con l’associazione don Eugenio Blanchini e la Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso. È un successo di vendite, di partecipazione alle presentazioni e di critica. Lo stesso si può dire per la seconda edizione dei diari di don Antonio Cuffolo sulla seconda guerra mondiale, anch’essa curata da Giorgio Banchig ed editi dalla cooperativa Most di Cividale, in collaborazione con l’associazione don Eugenio Blanchini e la Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso. «La vasta eco che accompagna la loro presentazione, ben testimonia l’importanza che i volumi sulla storia rivestono per la Slavia – si legge nell’editoriale del quindicinale Dom –. Avere davanti a sé, raccolti in un’unica pubblicazione, tutte le vicende che hanno segnato queste valli dalla preistoria a oggi, permette ai beneciani di comprendere le proprie origini e la propria identità. È chiaro che sono sloveni, addirittura i primi che nei secoli sono stati indicati come tali, quando gli altri erano ancora solo carnioli, stiriani, carinziani … I libri sono stati scritti con tutti i crismi scientifici, sulla base di documenti autentici e inoppugnabili, non di favole. E naturalmente fanno arrossire di vergogna coloro che diffondono strane teorie sulla Slavia e i suoi abitanti. La cooperativa Most, che questi volumi ha pubblicato con il sostegno dell’associazione don Eugenio Blanchini e della Confederazione delle organizzazioni slovene, ha reso un grande sevizio alla nostra gente, facendole riscoprire l’orgoglio per le proprie radici e difendendola dai cattivi profeti, che vorrebbero distruggere completamente lingua e cultura slovene nella Slavia”.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp