Zdaj pust po naših vaseh_Ora il «pust» nei paesi della Slavia

Pust 2016Po liepim sprevodu, ki je biu v Špietru, domači pustuovi imajo, ku vsake lieto, bogat program po vaseh. Ruonška skupina z angelan, s hudičan an s pustam bo v saboto, 6. febrarja, od 9. ure pustinala v Ruoncu; v nediejo, 7. febrarja, se bojo ušafal’ v Špietru an odtuod, z rapotanjam zuonou pusta an z lesenimi klieščami, bojo pustinal’ po vaseh. V sriedo 10. febrarja bojo na Pepeunico par Hločju na pogrebu pusta. Ku ponavadi bojo zakjučil’ z vičerjo v saboto, 13. februiarja, (kduor če iti na vičerjo mora prenotat do 7. febrarja, pokličita Alessandra, cell. 3398752454). Marsinski pustje, s kakuošo, petelinan an z babo, ki nose moža tu koš’, se bojo v saboto, 6. febrarja, ušafal’ ob 9.30 v Briščah an odtuod pustinal’ po vaseh Podbuniesac, Špietar, Barnas, Muost an Sarženta. Pustinal’ bojo dopudan do dvieh, zauoj ki takuo bojo lahko šli tud’ po šuolah. V nediejo, 7. febrarja, od 10. ure naprej bojo pustinal’ po Dolenjim an Gorenjim Marsinu. V nediejo, 7. febrarja, od dvieh naprej u Čarnemvarhu bo tradicionalno pustinanje Blumarju, ki bojo letal’ okuole vasi, de bi zbudili zemljo od zimskega spanja. Srienski »te gardi«, »te liepi«, »veliki pust« an »pustica« bojo spa- rjel’ po vaseh Nediških dolin po telin programu: v saboto, 23. ženarja, v Preserjah, par Černetičah an v Dolenjin Tarbiju; v nediejo, 24. ženarja, v vasi Kraveredja/Craoretto par Prapotnem; v petak, 29. ženarja, na Varhu; v saboto, 30. ženarja, v Ravnah, v Oblici an na Dugah; v petak, 5. febrarja, po šuolah v Špietru an v Sauodnji; v saboto, 6. februarja, v Gniduci, v Gorenjem Tarbiju an v Polici; v nediejo, 7. febrarja, v Srednjem an v Podsrednjem; v pandiejak, 8. febrarja, v Idarski dolini; torak, 9. febraja, popudan bojo pustinal’ v Kravarju an v Jesiču. V saboto, 6. febrarja, bojo matajurski »pustiči« po vaseh Matajur, Tarčmun, Čeplešišče, Gabruca, Sauodnja, Jeronišče, Jelina, Duš, Mašera; v nediejo, 7. februarja, na Barcah, v Starmici, v Klenju an v Matajuru; v torak, 9. febrarja, kar bojo narpriet v domu za te stare v Špietru anta po oštarijah, natuo pa v Marsinu. V Terskih dolinah bo v saboto, 6. febrarja, ob 14.30 v Sedliščah (Micottis) veliki pust: ku po tradiciji bojo domači pustje na odru imieli za norca posebne dogodke an judi vasi. V saboto, 6. febrarja, bojo mies druzimi pustuovi v Čaniebioli pustinal’ curle an gobi; popudan v Prosnidu an po druzih bližnjih vaseh pa tradicionalni sgumar, pejonar an škapjac.

Dopo la bella sfilata a San Pietro al Natisone il «pust», carnevale tradizionale della Slavia, torna nel proprio scenario, cioè nei paesi, con canti, balli, scherzi e l’immancabile questua. Da venerdì 5 a martedì 9 febbraio i gruppi di Montefosca, Mersino, Rodda, Montemaggiore, Stregna, Masarolis, Canebola, Prossenicco, Cergneu e Lusevera saranno padroni della scena nelle valli del Natisone e del Torre. Per qualche ora anche paesini di montagna semiabbondonati si rianimeranno e abbandoneranno all’allegria.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp