Zavihnimo rokave za Benečijo_Rimbocchiamoci le maniche per la Benecia

Na prejšnjim Domu smo pisali zaskarbujoče misli o prihodnosti Benečije zavojo dvieh stvarì: padanja števila prebivaucu, sa’ se rodi premalo otruok, an težkih davku (taš). Zdielo se je, de smo pisali, kar je pravu an se partoževau msgr. Ivan Trinko, kadar je biu pokrajinski svetovalec (provincialni konsiljer), v začetku XX. stuolietja: »Nediške doline poznajo samuo adno resnico: davke!« Od tekrat, že vič ku stuo liet, se nie nič spremenilo, samuo ljudì je malo ostalo.

Vsi se vprašamo, kaj bo z našo Benečijo. Mislim, de je pametno, de na pozabimo, kar nam je 6. že-narja poviedu v Čedadu an ponoviu 18. le tistega miesca v Kobaridu Davide Clodig. Tuo je, de se muoramo zavihniti rokave an začeti al’ pa nadaljevati z dielam, ki ga že imamo po rokah. Pride reči, zbuditi naše močì an našo kuštjo, ki jo na manjka, de bi izkoristili vse možnosti, ki so nam dane.

Ries je, de muoramo imieti pomuoč od zuna, tuo je od administratorju, ki imajo po rokah sredstva an denar, de nam lahko parskočejo na pomuoč. Grede pa je nujno an potriebno, de pregledamo vsa področja, vse sektorje, kjer moremo dielati.

Trieba je skarbieti za kulturo an šolanje v našem slovenskem iziku; obuditi dielo na puojah an v hosteh; izbrati naše vasi za stanovanje, četudi je buj lahko živieti v duolah, takuo ki mi smo pravli, mislec na gorjane; podprieti tajšne ljudì, ki so sposobni an tudi naklonjeni do nas.

Vičkrat je Fabio Bonini poviedu, de je v Benečijo parplulo puno denarja, a vse tuole je nazaj zaplulo an se zgubilo po luhtu, zak’ nie biu parpravlien pametni projekt za vse tuole lepuo izkoristiti an nucati.

Nie zadost, de se ankrat na lieto srečamo v Čedadu an se tudi veselimo, de nas je še puno, ki skarbimo za našo domovino, zak’ že drugi dan vse pozabimo. Kar je jau Davide Clodig, ki sada ima tudi veliko odgovornost za dvojezično šuolo, ki je takuo postala šelè buj naša, muora biti ponovljeno an napravjeno dan po dnevu, čené se zadovolimo samuo z besiedami. Če bomo takuo bistri, de skupno napravimo kjek takega, morebiti za Benečijo zasije lepuo sonce an luna pobelì tudi naše nočì.

Kajšan poreče, de je tala prazna poezija. A tudi tele potrebujemo, de nam odpre sarce, da nam očisti oči an de bomo želieli an videli pred nami kjek lieušega. Puno liepega an dobrega je. Muoramo samuo ga zmočnieti, de na ostane samuo na papirju, a de bo naše vsakdanje življenje an tudi naše vsakdanje dielo. Veselo dielo!

Marino Qualizza

L’editoriale del direttore responsabile, mons. Marino Qualizza, affronta le prospettive future della Benecia, esortando tutti a rimboccarsi le maniche in prima persona.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp