Začetek romarske sezone v Porčinju_A Porzus la stagione dei pellegrini

Pred vrati je nova ruomarska sezona v Porčinju ob 164. oblietnici Marijinega parkazovanja. Začeli jo bojo Slovenci, saj bo v saboto, 15. obrila, ob 10.30 sveta maša v slovenskem jeziku. Darovau jo bo kanalski famoštar g. Aleš Rupnik, pieu bo cerkveni zbor iz Ovčje vasi. V nediejo, 16. aprila, ob 11.15 bo slovesno somaševanje, ki mu bo predsedovau g. Federico Grosso, direktor Višjega inštituta za verske znanosti v Vidnu. Pieu bo zbor Rečan z Lies. Ob 9. začne ruomanje parnogah iz Maline. Ob 15. uri bo marijanski obred.

Natuo bo vsako saboto ob 10.30 sveta maša v Jankoni (kapelici prikazovanj) in vsako nediejo ob 9. sveta maša v cerkvi in ob 16.30 sveti rožar in vičerince v Jankoni. Program cielega ruomarskega lieta je objavljen na zadnji strani biltenaSveta Marija iz Porčinja, ki je izšel kot priloga velikonočnega Doma.

Mati Božja se je lieta 1855 trikrat parkazala čečici Tereziji Duš v Dolini pod vasjo in v farni cerkvi in se z njo pogovarjala po slovensko, saj kronike poročajo, de je čečica guorila in zastopila samuo domači dialekt.

Prvo parkazovanje je bluo 8. šetemberja ob prazniku Marijinega rojstva, kàr je okuole pudne čečica s srpom v roki šla v Dolino pod vasjo, de bi posiekla nomalo trave za krave.

Dol se ji je parkazala Mati Božja, v bleščeči oblieki, ji vzela sarp iz rok in sama posiekla majhan snop trave. Natuo ji je parporočila, naj se na diela ob nediejah in drugih praznikah, in naročila, naj tuole povie vsiem vasnjanam.

Doložla je, de je trieba spoštovati post in vigilijo in vprašala, naj ljudje genjajo kleti, kier so garde besiede, zlo velik grieh, ki Boga žali. Mati Božja je poviedala tudi, da če se sviet ne spreobarne in rata buojši, lakote in boliezni na bo konca.

Terezijo so cerkvene oblasti hitro pejale proč, ratala je munja (redovnica) par svetem Luigijem Scrosoppijem in mlada umarla. Takuo čudež je ostu le v spominu Porčinjanu.

Morebiti so ga oblasti daržale skritega tudi, zatuo ki nieso tieli, de se arzglasi novica, de je Mati Božija guorila po slovensko. Saj so ble tiste lieta, v katerih so nastavljali Italijo in so sovražili vse tiste, ki so v nji guorili drugačne jezike.

Petindvejst liet otuod pa so Marijina parkazovanja, po zaslugi taržaškega duhovnika Carla Gamberonija in domačega famoštra msgr. Vita Ferinija, spet paršle na dan in se je pobožnost začela šeriti. Kupe z njo spoznanje, de je Marija na beneških teleh guorila po slovensko.

Zatuo v zadnjih lietih v Porčinj parhaja nimar vič slovenskih ruomarju in se molijo svete maše po slovensko.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp