17 Gennaio 2020 / 17. januar 2020

Z nasmehom lahko navade oživimo
Le tradizioni rinascono col sorriso

In seno alla Collaborazione pastorale di Tarvisio/Trbiž quest’anno si è cercato di osservare il più possibile l’usanza della questua dei Re Magi.

Su iniziativa della comunità paesana, la tradizione ha ripreso vita anche a Valbruna/Ovčja vas. I tre Re non visitavano le case del paese da oltre settant’anni – dal periodo successivo alle opzioni del 1939.

L’usanza, che si svolge nella festività dell’Epifania del Signore (6 gennaio), è stata mantenuta negli anni solo in alcuni paesi della Valcanale, con la canzoncina in sloveno e tedesco a seconda di quale fosse un tempo la lingua d’uso preponderante nei singoli paesi, o anche in italiano. La canzoncina in sloveno è stata tramandata soprattutto a Ugovizza/Ukve e Camporosso/Žabnice.

A Valbruna i bimbi del paese, alcuni genitori e nonni si sono incontrati diverse volte nella sede dell’Associazione/Združenje don Mario Cernet, che per l’occasione ha messo a disposizione i propri spazi nell’ex casa canonica di Valbruna. Nell’ambito di un laboratorio hanno, così, imparato la vecchia canzone tradizionale in dialetto valbrunese «Mi smo štiəri, vsi pastiərji», che un tempo i tre Re Magi, durante le loro visite di casa in casa, cantavano solo a Valbruna.

Fondamentale è stato l’aiuto dell’anziana valbrunese Greti Wedam, che ancora ricordava la melodia. Alla preparazione dei vestiti dei tre Re hanno contribuito l’Associazione/Združenje don Eugenio Blanchini di Cividale e alcuni valbrunesi.

Vestiti da Gaspare, Melchiorre, Baldassarre, stella e pastore (nella foto), nella giornata del 6 gennaio i bimbi, accompagnati da alcuni genitori e nonni e dai giovani valbrunesi che li hanno preparati, hanno fatto visita ai compaesani. Dopo l’iniziale saluto di buon augurio in due lingue, in ogni casa hanno cantato la vecchia canzone tradizionale paesana, benedetto le stanze con acqua e incenso e scritto col gesso benedetto sulla porta d’ingresso l’anno 2020 e G+M+B. Le offerte raccolte dai bimbi andranno alla parrocchia. Ai bambini restano i dolciumi e viene offerto qualcosa. (Luciano Lister)

 

Mi smo štiəri, vsi pastiərji

Mi smo štiəri, vsi pastiərji, mi bi radə Ježša videli.

V eni štalci, v eni skalci, lepa svetua uč gəri.

Ko sə jogre to zagled’le, hitro za njo sə jezdale.

Sə parnesli za ofr, zuata, miəra in kadiua,

zuata, miəra in kadiua.

Naš ta stari Sveti Jožef, žie siua brada ma.

Le pacingli, le pauingli, Ježša ta usmiljenga.

Le pacingli, le pauingli, Ježša ta usmiljenga.

 

V okviru pastoralnega sodelovanja Trbiž so si letos prizadevali, da bi po tamkajšnjih vaseh čim več spoštovali običaj koledovanja Svetih treh kraljev. Na pobudo vaške skupnosti so staro navado oživeli tudi v Ovčji vasi. Trikraljevski koledniki niso več obiskovali vaških hiš že dobrih sedemdeset let – od časa po opcijah. Običaj, ki se odvija na Kristusovo razglašenje (6. januarja), je bil vsa ta leta s slovensko pesmico vred še vkoreninjen le v sosednjih Ukvah in Žabnicah.

Od konca novembra so se vaški otroci, starši in stari starši večkrat srečali na sedežu Združenja don Mario Cernet, ki je vaščanom dal na razpolago prostore v bivšem oškem farovžu. V okviru delavnice so se naučili stare pesmice z naslovom »Mi smo štiəri, vsi pastiərji«, ki so jo trikraljevski koledniki nekoč po domovih zapeli le v Ovčji vasi. Melodije se je še spomnila Ovčanka Greti Wedam. Pripravo oblek so finančno podpirali Združenje don Eugenio Blanchini iz Čedada in nekaj radodarnih Ovčanov.

Ponosno oblečeni v Gašperja, Melhiorja, Baltažarja, zvezdo in pastirja (na sliki), so otroci 6. januarja s starši in mladimi, ki so jih pripravili, obiskali Ovčane. Po pozdravu v italijanščini in slovenščini so jim zapeli staro pesem, blagoslovili hišo z vodo in kadilom in napisali na vrata letnik 2020 in G+M+B z blagoslovljeno kredo. Denar, ki so ga otroci zbrali, je namenjen župniji. Nekaj so pustili tudi otrokom.