Vzroki demografskega zloma v Dreki_Alle radici del crollo di Drenchia

Društvo Kobilja Glava bo v petek, 28. maja, v slovenskem kulturnem domu v Špietru ob 19. predstavilo »Študijo vernakularne arhitekture Dreke«, ki jo je izdelala arhitektka Vida Rucli in finančno podprla Zveza slovenskih kulturnih društev. Celotna raziskava je objavljena na spletni strani https://kobiljaglava.com. Študija upošteva tudi nekatere vidike nedavne demografske dreške zgodovine. “Padec števila prebivalcev – je poudarjeno – se je zgodil v šestdesetih letih, ko lahko po celotni deželi opazimo veliko porast industrijske produkcije, ki je kmetijstvu odvzela velik del delovne sile. Prva območja, ki jih tej procesi običajno zaznamujejo, so tista, ki so najbolj marginalna in kjer je zaposlitvena ponudba nizka ali pa je sploh ni. Veliko število delavcev iz Dreke se je preselilo na območje Manzana, kjer se je v kratkem času odprlo več kot 2.000 tovarn, ki so proizvajale stole. Opustitev kmetijstva, ki je bilo skozi stoletja glavni ekonomski vir tega teritorija, je bila tako hitra, da ni dovolila niti prilagoditve in transformacije zgradb povezanih s kmetijstvom. Stavbena dediščina, vezana na kmetijsko ekonomijo, je izgubila svoj pomen in je bila postopoma opuščena. Ni bilo več potrebe po hlevih, senikih, kaštah, delovnih orodjih in zgradbe so se hitro pričenjale rušiti. Z zapustitvijo gojenih površin, njiv in travnikov, je začela nanadzorovana rast gozda, ki danes duši vasi.”

L’associazione Kobilja Glava, venerdì 28 maggio alle 19 nella casa della cultura slovena a San Pietro al Natisone  presenterà lo studio “Studio sull’architettura rurale di Drenchia” realizzato dall‘architetto Vida Rucli, con  finanziamentoto della Zveza slovenskih kulturnih društev. Venerdì 28 maggio 2021 alle 19.00. Il testo integrale della ricerca è pubblicato sul sito dell’associazione https://kobiljaglava.com,   (>Cosa abbiamo fatto > Altre informazioni). Lo studio prende in considerazione anche alcuni aspetti della recente storia demografica di Drenchia.«Il crollo della popolazione – vi si legge – si verifica negli anni ’60 quando nella Regione si registra un aumento vertiginoso della produzione industriale che assorbirà gran parte della manodopera fino allora impiegata in agricoltura. Le prime aree coinvolte in questo processo sono quelle più marginali e con scarsa, o nulla, offerta di lavoro. Numerosi lavoratori di Drenchia/Dreka finiscono nel Manzanese, ove in poco tempo le aziende che producono sedie saranno più di 2.000. L’abbandono dell’agricoltura, che per secoli era stata il settore economico preponderante, è talmente rapido che non permette neppure di adeguare, o trasformare, molti immobili ad essa collegati. Non servono più stalle, fienili, depositi/kašte, attrezzi e macchinari e gli immobili degradano rapidamente. Con l’abbandono poi delle superfici coltivate, campi e prati, cresce in modo incontrollato il bosco che oggi soffoca i paesi».

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp