Virus je naša postna pokuora_Il virus è la nostra penitenza quaresimale

Že adno lieto je, ki nas maltra tele Koronavirus an šelè na vemo, kuo puojdemo von iz tele pandemije. Pomislu sam: kajšan bo lietošnji Post? Nie težkuo odguoriti: postna pokuora je prù tele strupeni virus, ki je prava preiskušnja za vse nas an šelè tudi velika nevarnost za življenje. V hiši, kjer v Vidnu prebivajo starejši duhovniki, smo imieli skor sodnji dan. V desetih dneh je umarlo devet duhovniku an po drugih desetih še adan. Drugje glih takuo. Poglejmo samuo, kaj j’ ratalo v hiši za starejše ljudi v Čedadu.
Lietos nam nie trieba vebrati pokuore. Par rokah jo imamo an je še buj vriedna, zak’ jo muoramo tarpieti, čelih niemamo nobedne voje. Vseglih jo muoramo zbrati za nas, muora postati naša izbira, zak’ nič od tistega, kar se gaja v našim življenju, na smie biti zgubjeno. Vsi se troštamo, de se riešimo, a sada smo šelè v nevarnosti. Zatuo muoramo živieti tele cajt ku pobožni ljudjè, ki tudi v zlè najdejo pot do Boga, do njegovega usmiljenja. Zavojo omejitev prometa, zak’ se na moremo dost gibati, je težkuo iti tudi k Sveti Maši, takuo de imamo manj parložnosti, za moliti kupe an za se dati kuražo. Tuole vajà posebno za vasì v gorah, ki so zaries zapuščene tudi v Božji službi.
Stvari so zaries težke, zatuo muoramo nadomestiti, kar nam manjka, s svojo kuštnostjo, se pravi ušafat cajt za moliteu. Še buojš če molimo kupe v družini. Berimo tudi vsak dan ‘no stran Evangelija. Tuole nam dà muoč, zak’ v tistih besiedah slišimo Božjo besiedo an je z njo Buog zaries z nami. Naj smo zdravi al’ bunì, vse naj bo na Božjo čast an sigurno, de bo Buog na kajšno vižo guoriu tudi z nami, v naši duši.
Troštamo se, de se za Veliko nuoč reči zbuojšajo, takuo de bomo v naših cierkvah mogli nazaj praznovati tele veliki praznik an tudi zapieti našo hvalo usmiljenemu Bogu, ki nam je v Kristusu pokazu, kakuo je vsako zlo spreobarnjeno v dobre, zak’ je Buog dobar. Velika nuoč je tudi nova parložnost, de se varnemo nazaj v naše cierkva, zak’ se slišijo zaskarbjeni glasuovi, de so se ljudjè parvadli biti par maši po televiziji. Če nie druge možnosti sigurno, de je dobro, a de tuole na ostane navada tudi v normalnih cajtah. Srečati se v cierkvi nie samuo zapuoved, je Božji dar, ki razveseli dušo an teluo. Če pa bomo lahko nazaj zapieli naše lepe piesmi, tuole je pravo veselje an spet Božji dar, za kater smo hvaležni.
Marino Qualizza

«Come sarà la Quaresima di quest’anno?», si chiede il direttore responsabile del Dom, mons. Marino Qualizza. «Non è difficile dare la risposta – prosegue –. La penitenza quaresimale è proprio questo pericoloso virus, che rappresenta una vera prova per tutti noi ed è ancora un pericolo per la vita. Quest’anno non dobbiamo sceglierci la penitenza. L’abbiamo sotto mano e ha ancora più valore in quanto la dobbiamo subire anche controvoglia. Ugualmente la dobbiamo scegliere, deve diventare una nostra scelta, perché ciò che succede nella nostra vita non deve andare perduto».

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp