Videnska pokrajina je štirijezična_Provincia di Udine quadrilingue

Predzadnji dan ženarja je pokrajinski svet odobriu resolucijo, de bo Provinca Viden imiela ime v štirih jezikah, se pravi ob italijanskim in furlanskim tudi po slovensko in niemško in de bojo teli štieri jeziki glih takuo vriedni. Resolucijo je napisu in predstavu opozicijski provincalni konsiljer iz Nediških dolin, Fabrizio Dorbolò iz stranke SEL.
Podoban dokument je predstavu že 30. šetemberja 2013, a je tekrat biu zavarnjen.
»V telin cajtu – nam je arzložu Domu Dorbolò – je večina postala buj ‘pametna’. Poviedu sam jim, de če ne bi tele krat sparjeli resolucije, bi se partožili par Paritetnemu odboru, saj Slovenci v videnski provinci imamo zakone, ki nas varjejo. Pametno je, de bo v telin okvieru tudi provinca štirijezična in ne samuo italijanska in furlanska. Severna Liga se je trudila, de bi bla tela resolucija sparjeta. Vse je šlo dobro. Dielali smo vič ku eno lieto, ampa na koncu smo paršli do telega rezultata, ki je zame zelo pozitivan. Dokjer je na bo parlament izbrisu, bo Videnska provinca štirijezična!«
Ampa predsednik Fontanini gleda na odločiteu provincialnega konseja restrikitivno, saj želi samuo dati napis na vrata provincialnih hramu. Resolucija pa vpraša, de bi blo pru vse v štierih jezikih. Kaj mislite?
»V začetku bojo štirijezični napisi. Ostalo, ku so na primer spletne strani ali pa dielo v uradah, bo šlo nomalo buj počaso, buj gradualno. Tel je zame današnji dan že močan rezulat.«
Z vami se je v svet videnske province po petih lietih varnu slovenski predstavnik. Kuo gre naprej dielo?
»Dielam puno v komisiji in seviede v konseju. Imam dobre odnose s kolegi demokratske stranke in v glavnem opozicija diela puno kupe na različnih problematikih. Muoram pa reči, de ku opozicija imamo dobre odnose tudi z večino. Gremo naprej, včasih se se kregamo, ampa tuole je normalno v politničnim življenju.«
Na provinci diela tudi slovensko okence. Kakuo gre?
»Pred kratkin so nardil’ drug natečaj. Zmagala je Martina Valentinčič z Goriškega, ki dobro diela, saj je okance zelo aktivno. Muoram poviedati, de smo se troštali, de bi na videnski provinči dielu kajšan Benečan al’ Benečanka, zak’ bi tieli, de bi imiela Benečija na telin okancu svoj prestor, zak’ so naše doline v okvieru videnske provinče zelo pomembne (important).«
Kaj mislite o reformi lokalnih avtonomij? Katera unija je po vašim narbuj pametna za Benečijo?
»Ist se ne strinjam s telo reformo. Mislim, de bi bla za Benečijo narbuoj-                                                               ša rešiteu, če bi se združili kamuni, kjer je parsotna slovenska manjšina. Se pravi Nediške in Terske doline. Če puojmo pa kupe s Čedadan, mi na bomo šli nikamar, saj bomo ostali v našin piču.«

Accanto alla scritta in italiano e friulano, sulle tabelle d’ingresso della Provincia di Udine nella sede centrale e in quelle periferiche, troverà spazio a breve anche la denominazione in sloveno e tedesco. Verrà così data attuazione all’odg presentato dal consigliere Fabrizio Dorbolò (Sel) durante l’ultima seduta del Consiglio provinciale nel quale chiedeva la denominazione quadrilingue per l’Ente e l’estensione dell’utilizzo di quella slovena e tedesca negli atti ufficiali.
Dorbolò, nell’odg, ha richiamato i contenuti delle legge 482/99 (tutela delle minoranze linguistiche storiche), della 38/2001 (con la quale viene riconosciuta la minoranza linguistica slovena e viene tutelata la lingua parlata dalla popolazione autoctona slovena storicamente insediata e residente nelle
province di Trieste, Gorizia e Udine) nonché la diretta correlazione tra la specialità del Fvg con la presenza delle lingue minoritarie.
A fronte della richiesta e coerentemente all’applicazione della legge 26/2014 che ridimensiona le Province, il presidente della Provincia di Udine Pietro Fontanini ha proposto innanzi tutto l’adeguamento delle intestazioni dell’Ente poste all’ingresso delle varie sedi istituzionali.
Sul punto sono intervenuti anche il consigliere Federico Simeoni (Front Furlan) e il capogruppo Pd Salvatore Spitaleri. Tale aggiornamento dovrà riguardare, è ancora la richiesta di Dorbolò, anche il portale web e la cartellonistica.
Al riguardo il presidente Fontanini ha affermato che il portale istituzionale verrà presto arricchito di nuovi contenuti in sloveno e tedesco elaborati dagli sportellisti che hanno da poco preso servizio in Provincia. Quanto alla cartellonistica, Fontanini ha ricordato che per le nuove opere l’Ente prevede sempre una tabellonistica plurilingue. Discorso a parte, l’adeguamento della cartellonistica turistica: la Provincia, infatti, non potrà disporre dei fondi della 482/99 sul 2013 in quanto la Regione non ha previsto di destinare risorse per questo tipo di interventi. Il completamento del restauro che l’Ente sta conducendo da diversi anni, consentirebbe di procedere nel restyling dei pannelli esistenti con il posizionamento di una nuova pellicola contenente la traduzione dei testi in italiano, inglese e nella lingua minoritaria che caratterizza l’area in cui i cartelloni sono collocati. (Ufficio stampa Provincia)

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp