»Vi oblaki ga rosite«_Voi nuvole mandateci il Salvatore

Bliža se novo cerkveno lieto z novim upanjem an parčakovanjem, de zaries Kristus pride nazaj na novo vižo, de nas rieše tele kuge, ki je že tarkaj strahu an žalosti pošjala po vsiem svietu. Stara adventna piesem Vi oblaki ga rosite kliče z velikim upanjam, de nam oblaki spusté tisto zdravilno roso, tisti daž, ki ga potrebujemo, de bomo naš obraz mogli nazaj obarniti v nebuo an tam videti, de pomuoč nam ne zmanjka. V starih cajtih so čakali rešenje iz Nebes, zak’ so ga zaries potrebovali. Mi smo se navadli praznovati Božič veselo an brez vsake skarbi. Sada pa je dozoreu cajt, de tudi mi čakamo na dodatno odrešenje, vsaj tisti, ki so šele ohranili viero v Boga. An takih par nas je še puno. Kadar smo v težavah, se zaviedamo, de potrebujemo pomoči ne samuo v stiski pa vedno an povsod. Adventni cajt je lietos liepa parložnost, de bomo spet čutili novuost Evangelija, Božje milosti, ki nam daje muoč v vsakdanjem življenju an šele zbudì upanje v večno življenje. Viera v tuole je muoč za donas. Kar mi se čakamo od Kristusa kot plačilo kristjanskega življenja, je luč, ki nam rasvetli tudi pot, po kateri hodimo. Življenje ima svoje težave, viera v Boga nam pa dá muoč, de vse preomagamo an gremo kuražno naprej. Zatuo tele cajt ima v sebe tudi nekaj notranjega veselja, ki na smie nikoli manjkati v življenju. Težave an skarbi so velike, pa Božja milost nam na vzame tistega duhovnega veselja, ki je bilo posebno svetim ljudem tako vljudno. Sveti Pavel piše, de je pun veselja, četudi mu ne manjkajo souze an žalost, sa’ je Buog buj močan ku vse težave an žalosti. Takuo more biti, de lietošnji Božič more všafat nazaj tisto farbo, ki jo je imeu, kadar so angeli oznanili Kristusovo rojstvo. Na kajšno vižo tisto farbo čakamo tudi mi lietos. Takuo naj bo tele cajt, ki nas peje do Božiča, posvečen duhovni parpravi, de poglobimo, kar je važnega an vriednega v naši vieri. Četudi bi bli buj veseli, če bi na imieli tele okužene izkušnje, vsedno moremo reči, de tala velika škoda – troštamo se, de preca izgine – nam dá pa parložnost, de postanemo vierni kristjani v resnici. Takuo tista nebeška rosa more ugasniti trešiko an oginj, ki ga je okužba paržgala, an nam dá tistega dobrega frišnega vietra, ki je dar Svetega Duha. On vse oživlja, tudi nas. Marino Qualizza

All’inizio del nuovo anno liturgico e del tempo forte dell’Avvento, il direttore responsabile, mons. Marino Qualizza, prende in prestito il titolo del canto «Vi oblaki ga rosite» (Voi nuvole mandateci il Salvatore) per sottolineare l’attesa che Cristo ritorni in modo nuovo per liberarci da questa pandemia che ha portato tanta paura e tanto dolore in tutto il mondo.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp