Veselimo se verouka po slovensko_Gioia per il catechismo in sloveno

10veroukNazadnjo nam je uspelo, de bomo imieli lahko verouk po slovensko. Stvar je grede liepa an zaskarbljujoča. Liepa je, zak’ verouk uprašajo starši otruok, ki obiskavajo dvojezično šuolo v Špietre. Nismo mogli imeti lieuše novice, de zahteva pride od staršu an učiteljic. Tuole priča, de je v naših družinah še živ kristjanski duh. Imiela bi biti skarb duhovniku, de se tuole na izgubi ampa, de se zmočneje.

Na drugi strani pa je čudno, de smo naletieli v takuo velike težave, de nam je muoru parskočiti na pomuoč famoštar iz Fuojde, kateremu smo hvaležni. Vprašamo se, zakì nie mogoče, de tisti, ki želé dvojezični verouk, takuo ki je dvojezična šuola, nimajo tele pravice. Čelih zakoni so za nas, bodisi deželni, ku daržavni.

Nas je riešu od velike težave sauonski in tarčmunski famoštar gaspuod Božo Zuanella, ki je veselo sparjeu prošnjo telih staršu an ponudu pomuoč, de vse puojde po pravi an gladki pot’.

Tisti, ki zelé tele verouk, naj se hitro vpišejo, de bo za novo šuolsko lieto vse v redu.

Tuole je lepuo, pa nie zadost. Muoramo zahtevati pravico, de bomo imieli redno poučevanje verouka v slovenščini. Tuole vaja za nas Slovence an, seviede v svojem iziku, tudi za Furlane. Tudi oni imajo glih take težave. Zakoni dajejo pravico, a so cerkvene oblasti malomarne.

Imielo bi biti normalno, de vsakdanji izik vstopi tudi v cierku. An bi imielo biti normalno, de bi se duhovniki v naših vaseh naučili slovenskega izika. Čene se vse, kar smo napravili v tako dugi zodovini, ugasne v kratkem cajtu. An tle je velika izguba, ku de umarje ‘an narod. Navarnost je šele velika.

Če pa so se oglasili tudi laiki, tuole pomeni, de kar se je usadilo v prejsnjh lietih, sada poganja an daje svoj sad. Zaries, če kristjani na dajo njih roke, se na moremo čakati nič dobrega.

Kàr pa se tuole kaže, se moremo manjku ankrat arzveseliti an reči, de se je niek’ novega pokazalo tudi par nas.

Upamo, de bo tala pobuda šla naprì an smo hvalezni tistim učiteljicam, ki so uztrajale an se niso naveličale zavoljo težav, ki so jih ušafale po teli pot’. Včasih tudi naše poti pejejo v Rim. (Marino Qualizza)

Nell’editoriale del Dom di fine luglio, mons. Marino Qualizza si fa portavoce della soddisfazione per la prosecuzione nel futuro del catechismo in lingua slovena. La richiesta arriva dagli stessi genitori dei bimbi e ragazzi che frequentano la scuola bilingue di San Pietro al Natisone/Špietar e anche dai loro insegnanti. Secondo mons. Qualizza, ciò testimonia come nelle famiglie sia ancora vivo lo spirito cristiano, che i sacerdoti dovrebbero curarsi di rinfocolare e non disperdere. Mons. Qualizza ringrazia anche il parroco di Faedis, nei mesi scorsi venuto in aiuto a seguito delle difficoltà sorte nell’organizzazione del catechismo in sloveno, nonché il parroco di Savogna/Sauodnja e Tercimonte/Tarčmun, Natalino Zuanella, che ha accolto la relativa richiesta dei genitori. Mons. Marino Qualizza evidenzia quanto sia importante che il catechismo in sloveno diventi un’offerta regolare, e anche quanto sia importante che diventi regolare anche quello in lingua friulana per i friulani. La tematica, infatti, è presa un po’ sottogamba dall’autorità ecclesiastica, sebbene le leggi garantiscano determinati diritti. L’ingresso in chiesa della lingua d’uso quotidiano dovrebbe essere una cosa del tutto normale e a riguardo, negli ultimi tempi, si sono fatti sentire anche gli stessi laici.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp