Velika nuoč za mier in spravo med nami

 
 
Že samuo ime Velika nuoč zbudi v nas nekaj čudnega, ki ga muoramo pošteno premisljevati. Nuoč navadno nas spominja na tamo, strah, neviednost; z njo je povezano vse, kar ima v sebe nieki skrivnostnega, ki ga na moremo obvladati, karniti, takuo ki bi želieli; na vsezadnjo je povezana s tamo, ki pelje v smart. Kakuo je moglo se goditi, de je od tele strašne globočine nastala luč življenja an veselje za vesoljni sviet? Zak v teli noči se je godiu največji čudež na sviete, ki je spremeniu celo zgodovino za vse cajte.
Kar priet nam je pravlo o strahu an o smartni tami, je ratalo veselje življenja, zak v teli noči se je življenje, ki prihaja od Boga, dokončno naselilo v našo zgodovino, an je postalo tudi naše življenje an njegova muoč. Zatuo tala nie vič navadna nuoč, ampak Velika nuoč, zak v nji so se godile velike reči, ki so prenovile vas sviet an so naredile tarkaj potì, de so prišle do nas. Velika nuoč nie samuo spomin dogodkov, ki so se godili dva tavžint liet tega; je donašnja stvar, je čudez, ki nie vič parvezan preteklemu svetu, a je realnost vsieh cajtov.
Velika nuoč je še velik praznik za vse kristjane, čelih se zdi, de te je zgubiu tisto veliko muoč, ki jo je imeu lieta nazaj. Morebit, zak nas je bilo vič an tuole nam je pomagalo obnoviti spomin an obuditi praznik. Nekateri pravijo, de praznik je previč skrit v cerkvi an na povie dost današnjim ljudem. A pomien praznika je, de prenovi življenje tud zuna cerkve, zak je praznik življenja kot tajšnega, takuo ki Vangelj nie zapart samuo za pobožne ljudi, a je obarnjen na vse ljudì, ne de ratajo samuo pobožni a predvsem, de ratajo zaries ljudje, če ne je vse zastonj.
Previč, donas an včera, ljudje mislejo, de viera je last samuo malo ljudi, zak na vajà vič ku kaj an se more lahko živieti brez nje.
Tala je velika napaka, ki jo moremo vsi narditi.
Viera, ki je povezana z Veliko nočjo, je muoč, veselje, trošt vsakega človeskega življenja, an je začetek tudi pametnega an poštenega an časti vrednega življenja. Še tuole moremo dodati: če manjka vič zanimanja za pravico, za mier, za spravo med nami; če je previč malomarnosti tud za dobro naših vasi, naših družin, naše kulture, naše zgodovine, našega jezika, še ankrat tuole je odvisno od malomarnosti do Evangelja, do viere, do ljubezni, ki izvira prav iz Velike noči. Vse je povezano z njo, duhovno an konkretno življenje; skarb za dušo an za teluo.
Zatuo odkriti skrivnost telega praznika, je odkriti lepoto novega sveta, ki nam ga kaže tudi pomlad, kadar je prava an liepa pomlad. Želimo vsiem, de tala pomlad nas bo vedno spremljala po poteh življenja.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp