V četrtek »Mikser« o Benečiji_Giovedì la Slavia a «Mikser»

oddaja_mikserV četrtek, 21. aprila, ob 20.50 bo na slovenskem televizijskem programu Rai (Rai 3 bis) ponovitev TV mesečnika »Mikser«. Kakšna je današnja, predvsem gospodarska, slika Benečije, Rezije, Terske in Kanalske doline? To je vprašanje, na katerega so ob 40. obletnici uničujočega potresa odgovorili gostje  Luigia Negro, Stefano Predan, Alma Hlede Preschern in Luisa Cher. V tragediji potresa je bila edina sreča ta, da je popotresna obnova pomenila tudi pospešeno investiranje v obnovo krajevnega gospodarstva in infrastruktur ter hkrati možnost za njegovo posodobitev. Kaj je vsega tega ostalo danes oziroma kakšne so današnje razmere in perspektive, kako udejaniti potrebo po vse večjem čezmejnem sodelovanju predvsem na področju turizma in  kmetijstva (npr. v obliki projekta FarmEat) pa do velike pozornosti izobraževanju, vse to je prišlo do izraza v debati, ki jo bo v prostorih špetrskega Slovenskega multimedialnega okna vodila Vida Valenčič. Oddajo so pripravili Živa Pahor, Vida Valenčič in Jan Leopoli, ki jo tudi režira.

Giovedì 21 aprile, alle 20.50 nell’ambito delle trasmissione televisive Rai in sloveno (Rai 3 bis) andrà in onda la replica del mensile «Mikser». Qual è la situazione attuale, soprattutto dal punto di vista economico, delle Valli del Natisone, del Torre, di Resia e della Valcanale? Nel 40° anniversario del catastrofico terremoto hanno risposto a questa domanda Stefano Predan, Luisa Cher, Luigia Negro e Alma Hlede Preschern. Nella tragedia del terremoto, l’unico risvolto positivo è stato rappresentato dal fatto che la fase di ricostruzione abbia comportato uno spedito investimento nella ristrutturazione delle infrastrutture e dell’economia locale, che ha potuto mettersi al passo coi tempi. Cosa è restato di tutto ciò oggi e quali sono le condizioni e prospettive attuali? Come concretizzare il bisogno di una sempre maggiore collaborazione transfrontaliera soprattutto nel campo del turismo e dell’agricoltura (sull’esempio del progetto FarmEat)? E come si concretizza la grande attenzione all’istruzione? Di tutto questo si è parlato nel dibattito condotto da Vida Valenčič a San Pietro al Natisone/Špietar, nei locali dello Slovensko multimedialno okno-Smo. La trasmissione è stata curata da Živa Pahor, Vida Valenčič e dal regista Jan Leopoli.

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp