Ukovški žegen s Kandutovo knjigo_Žegen e libro su Kandut a Ugovizza

V Ukvah so se v soboto, 23. in nedeljo, 24. julija odvijala tradicionalna vaška praznovanja. Na trgu blizu cerkve Sv. Filipa in Jakoba so se začela že v soboto, višek je pa bil v nedeljo, ko je bil Ukuški žegen.

Priložnostno je v vaško cerkev sveto Mašo v slovenščini in italijanščini prišel darovat p. Jan Cvetek. Pri njej je seveda sodeloval Cerkveni pevski zbor Ukve. Nato se je pred cerkvijo začela tradicionalna konta s petjem, glasbo in plesom po vasi. Protagonisti navade so letos bili naborniki Martina Kanduth, Lorenzo Preschern in Julia Zelloth. Konta je stara domača navada, med katero vaški naborniki pojejo – pretežno v slovenščini, a tudi v nemščini in italijanščini. Petje se odvija pod vaško lipo in po ulicah, sicer s postanki pred gostilnami. Pri konti in zvečer je tudi letos igral Trio Šubic iz Slovenije. Vaška praznovanja je organiziralo društvo Ugovizza in fiore v sodelovanju z Združenjem don Mario Cernetin kmečko zadrugo Cooperativa Agricoltori Valcanale.

Že v četrtek, 21. julija zvečer, so pa v bivši mlekarni v Ukvah Marko Kandut, Marko Tavčar in domačin Osvald Errath predstavili knjigo z naslovom »Jakob Kandut – Viharnik iz Kanalske doline«. Knjiga v slovenščini je izšla že konec 2021 v zbirki Naše korenine, ki jo izdaja Goriška Mohorjeva družba, v sodelovanju z Združenjem don Mario Cernet.

V knjigi so zbrali prispevke, ki jih je Ukljan Jakob Kandut (1913-1996) v letih pisal za glasilo Ukve in oddajo Glasnik Kanalske doline, s katero je sodeloval pri Radiu Trst A. Nekatere sta sinova Marko in Miriam že prispevala pred časom, druge so ohranili na Inštitutu Urban Jarnik v Celovcu. Po spremni besedi Marka Tavčarja, ki je knjigo uredil, in spominskem zapisu Kandutovega prijatelja Stanislava Sobana, predstavlja knjiga bralcem prispevke v treh tematskih sklopih, ki so Iz življenja na vasi; Naravno bogastvo in gospodarski razvoj ter Kanalska dolina v kolesju zgodovine. Vsako besedilo vsebuje veliko informacij. Zelo lepe so v knjigi tudi fotografije, ki sta jih izročila Kandutova družina in Osvald Errath. Predstavitev, ki so jo s pesmimi obogatili tudi ukovški pevci, sta organizirala Združenje don Mario Cernet in Goriška Mohorjeva družba. (Luciano Lister)

Marko Kandut, Marko Tavčar e Osvald Errath/Marko Kandut, Marko Tavčar e Osvald Errath

Sabato 23 e domenica 24 luglio a Ugovizza/Ukve si sono svolti i festeggiamenti paesani. Anche stavolta il culmine è stato il giorno della festa patronale, che in dialetto sloveno si chiama žegen.

Per l’occasione è intervenuto a officiare la Messa bilingue, in italiano e sloveno, p. Jan Cvetek. Non sono potuti mancare i canti liturgici tradizionali del Coro parrocchiale di Ugovizza/Cerkveni pevski zbor Ukve. Alla Messa è seguita la konta sotto il tiglio, con i canti, la musica e il ballo in sloveno, tedesco e italiano lungo le vie e davanti alle osterie del paese. Quest’anno i protagonisti della ricorrenza tradizionale sono stati i coscritti Martina Kanduth, Julia Zelloth e Lorenzo Preschern. A suonare durante la konta e in serata è stato di nuovo il Trio Šubic. La sagra patronale di Ugovizza è stata organizzata dall’associazione Ugovizza in fiore, in collaborazione con l’Associazione/Združenje don Mario Cernet e la Cooperativa Agricoltori Valcanale.

Già la sera di giovedì, 21 luglio, nella sala polifunzionale di Ugovizza Marko Kandut, Marko Tavčar e Osvald Errath hanno presentato il libro «Jakob Kandut – Viharnik iz Kanalske doline» («Jakob Kandut – albero solitario della Valcanale»). Il nuovo volume in lingua slovena è uscito in collaborazione con l’Associazione/Združenje don Mario Cernet nel 2021, nell’ambito della collana «Naše korenine» (in italiano «Le nostre radici»), curata dalla casa editrice Goriška Mohorjeva družba.

La pubblicazione raccoglie gli scritti che l’ugovizzano Jakob Kandut (1913-1996) ha redatto, nel corso degli anni, per il bollettino parrocchiale «Ukve» e la trasmissione «Glasnik Kanalske doline» («Lo squillo della Valcanale»), alla quale collaborava per Radio Trst A. Alcuni testi erano già stati messi a disposizione tempo fa dai suoi figli, Marko e Miriam; altri erano conservati all’Istituto Urban Jarnik di Klagenfurt.

Dopo un’introduzione di Marko Tavčar, che ne ha curato la pubblicazione, e un ricordo di Kandut a firma del suo amico Stanislav Soban, il libro presenta gli scritti suddividendoli in tre ambiti tematici: «Iz življenja na vasi» («Dalla vita in paese»); «Naravno bogastvo in gospodarski razvoj» («Ricchezza della natura e sviluppo economico») e «Kanalska dolina v kolesju zgodovine» («La Valcanale nell’ingranaggio del tempo»).

Molto belle sono anche le fotografie, fornite dalla famiglia Kandut stessa e da Osvaldo Errath di Ugovizza. A organizzare la presentazione, arricchita dalle melodie di alcuni cantori di Ugovizza, sono state l’Associazione/Združenje don Mario Cernet e la casa editrice Goriška Mohorjeva družba.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp