1 Agosto 2022 / 1. avgust 2022

Ukovški žegen s Kandutovo knjigo
Žegen e libro su Kandut a Ugovizza

V Ukvah so se v soboto, 23. in nedeljo, 24. julija odvijala tradicionalna vaška praznovanja. Na trgu blizu cerkve Sv. Filipa in Jakoba so se začela že v soboto, višek je pa bil v nedeljo, ko je bil Ukuški žegen.

Priložnostno je v vaško cerkev sveto Mašo v slovenščini in italijanščini prišel darovat p. Jan Cvetek. Pri njej je seveda sodeloval Cerkveni pevski zbor Ukve. Nato se je predcerkvijo začela tradicionalna konta s petjem, glasbo in plesom po vasi. Protagonisti navade so letos bili nabornikiMartina Kanduth, Lorenzo Preschern in Julia Zelloth.Konta je stara domača navada, med katero vaški

naborniki pojejo – pretežno v slovenščini, a tudi v nemščini in italijanščini. Petje se odvija pod vaško lipo in po ulicah, sicer s postanki pred gostilnami. Pri konti in zvečer je tudi letos igral Trio Šubic iz Slovenije. Vaška praznovanja je organiziralo društvo Ugovizza in fiore v sodelovanju z Združenjem don Mario Cernet in kmečko zadrugo Cooperativa Agricoltori Valcanale.

Že v četrtek, 21. julija zvečer, so pa v bivši mlekarni v Ukvah Marko Kandut, Marko Tavčar in domačin Osvald Errath predstavili knjigo z naslovom »Jakob Kandut – Viharnik iz Kanalske doline«. Knjiga v slovenščini je izšla že konec 2021 v zbirki Naše korenine, ki jo izdaja Goriška Mohorjeva družba, v sodelovanju z Združenjem don Mario Cernet.

V knjigi so zbrali prispevke, ki jih je Ukljan Jakob Kandut (1913-1996) v letih pisal za glasilo Ukve in oddajo Glasnik Kanalske doline, s katero je sodeloval pri Radiu Trst A. Nekatere sta sinova Marko in Miriam že prispevala pred časom, druge so ohranili na Inštitutu Urban Jarnik v Celovcu. Po spremni besedi Marka Tavčarja, ki je knjigouredil, in spominskem zapisu Kandutovega prijateljaStanislava Sobana, predstavlja knjiga bralcem prispevke

v treh tematskih sklopih, ki so Iz življenja na vasi; Naravno bogastvo in gospodarski razvoj ter Kanalska dolina v kolesju zgodovine. Vsako besedilo vsebuje veliko informacij. Zelo lepe so v knjigi tudi fotografije, ki sta jih izročila Kandutova družina in Osvald Errath. Predstavitev, ki so jo s pesmimi obogatili tudi ukovški pevci, sta organizirala Združenje don Mario Cernet in Goriška Mohorjeva družba. (Luciano Lister)