Trikraljevska zvezda se spet vrti_La Stella dei Re Magi gira ancora

Giovanni (Hanzi) Keil, oški Trije kralji z mamami in g. Alan Iacoponi/Giovanni Keil, i Re Magi di Valbruna con le mamme e don Alan Iacoponi

V Kanalski dolini so si tudi med božičnimi in novoletnimi prazniki prizadevali, da bi ob upoštevanju varnostnih predpisov proti razširitvi novega koronavirusa ohranjali domače navade.

Šapanje na dan nedolžnih otrok, to je 28. december, so največkrat prilagodili tako, da se je odvijalo na odprtem, ali ob upoštevanju primernega razdalja, brez stika in tako neposrednega tepežkanja ljudi. V Ukvah šapanja nabornikov niso izpeljali, a so vsekakor pripravili lepo šapo.

Manj težavno je bilo 5. januarja zvečer spoditi hudo Pehtro z zvonci, saj se stara navada že tradicionalno odvija na odprtem. Koledovanje Sv. treh kraljev, ki se odvija za Kristusovo razglašenje – 6. januarja – je letos največkrat našlo zavetišče v domačih cerkvah.

V Ukvah, Žabnicah in Ovčji vasi otroci niso smeli hoditi od hiše do hiše, a so se oblečeni v Gašperja, Melhiorja in Baltažarja udeležili darovanja Sv. Maše. Ob upoštevanju vseh predpisov so izvajali stare koledne pesmice v slovenščini ali v slovenščini in italijanščini. Za blagoslov svojih hiš s kadilom in vodo so morali poskrbeti verniki sami; otroci ali pomočniki so pa na vrata napisali letnik 2021 in G križ M križ B (ali C križ M križ B) z blagoslovljeno kredo. Še posebej ponosni so letos spet bili v Ovčji vasi. Bralce spominjamo, da so tam staro navado oživeli lani po dobrih 70 letih na pobudo vaške skupnosti.

Letos so se otroci naučili stare pesmice v oškem slovenskem narečju, katere melodije se je še spomnila stara Ovčanka Greti Wedam, vsak po svojem doma. Med Mašo v oški cerkvi Sv. Trojice, kjer je župnik Alan Iacoponi tudi v slovenščini blagoslovil kadilo, vodo in kredo, so trije kralji lahko domačim vernikom zapeli pesmico in pokazali žarečo zvezdo, ki se vrti. Obdelal jo je domači mizar Giovanni (Hanzi) Keil, ki je navdih zanjo črpal iz opisa zvezde, ki jo je Greti Wedam videla kot punčka. (Luciano Lister)

Tra fine dicembre e inizio gennaio in Valcanale si è fatto il possibile per mantenere le usanze che contraddistinguono il periodo, adeguandole alle prescrizioni per prevenire la diffusione della pandemia di Covid-19.

Lo šip šap, che si svolge il 28 dicembre, nella ricorrenza dei Santi innocenti, è stato perlopiù adattato svolgendolo all’aperto e mantenendo distanze adeguate. I bimbi hanno augurato agli adulti buon anno nuovo coi canti nelle lingue locali previsti dalla tradizione, senza dare loro colpetti diretti col ramo d’abete. A Ugovizza/Ukve lo šip šap dei coscritti, che in genere si svolge il 27 dicembre, non ha avuto luogo, ma è stata lo stesso preparata una bella šapa (la fronda benaugurante con cui i coscritti si recano di casa in casa ad augurare felice anno nuovo, intonando anche canti in sloveno, italiano e tedesco).

Meno difficoltoso è stato, la sera del 5 gennaio, scacciare la Pehtra coi campanacci, dal momento che questa usanza si svolge comunque all’aperto.

La visita dei Re Magi/Sveti trije kralji, tipica della ricorrenza dell’Epifania, quest’anno ha spesso trovato spazi adeguati nelle chiese dei paesi. A Ugovizza, Camporosso/Žabnice e Valbruna/Ovčja vas i bambini non hanno potuto recarsi in visita di casa in casa, ma travestiti da Gaspare, Melchiorre e Baldassarre (Gašper, Melhior e Baltažar) hanno partecipato alla celebrazione della Messa. Sempre nel rispetto di tutte le prescrizioni, in questa cornice hanno eseguito i tradizionali canti in sloveno o in sloveno con adattamento in italiano previsti dalla tradizione.

A benedire le case con incenso e acqua hanno dovuto provvedere i fedeli stessi; i bambini o loro aiutanti hanno provvisto, invece a scrivere sulle porte col gesso benedetto il numero dell’anno 2021 e G+M+B (o C+M+B). Anche quest’anno a dimostrare particolare vitalità è stata la comunità di Valbruna. Ricordiamo che qui l’usanza ha ripreso vigore l’anno scorso, dopo un’interruzione di circa 70 anni.

Quest’anno i bimbi hanno imparato la canzoncina in dialetto sloveno valbrunese, tramandata dall’anziana Greti Wedam, ognuno a casa propria. Durante la celebrazione della Messa nella chiesa della Ss. Trinità, dove il parroco Alan Iacoponi ha benedetto l’incenso, l’acqua e il gesso anche in sloveno, i Re Magi hanno potuto cantare ai fedeli la canzoncina che in assenza di pandemia avrebbero cantato nelle case e mostrare loro la stella scintillante che gira (zviezda, k’se zasuka). A prepararla è stato uno dei falegnami del paese, Giovanni (Hanzi) Keil, che ha tratto ispirazione dalla descrizione della stella che Greti Wedam ha visto da bambina.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp