Trijezična šola na Trbiškem_Scuola trilingue in Val Canale

Po adventnem koncertu, ki so ga 16. decembra priredili v Žabnicah, se je v nedeljo 30. v farni cerkvi v Ukvah odvijal božični koncert, ki ga je organiziralo spet oživljeno združenje »don Mario Cernet«. Za uvodni pozdrav je skrbel predsednik združenja in naborješki župan Alessandro Oman. V svojem govoru je predsednik označil združenje »Cernet« kot ustanovo, ki je odprta vsem – še posebej tistim, ki bi radi sodelovali – in ki se angažira za ohranjanje slovenske kulture v dolini; obenem je izrazil željo po uresničitvi projekta trijezične šole v Kanalski dolini. Po pozdravih se je začel koncert, ki ga je povezovala tajnica združenja Anna Wedam. S kora ukovske cerkve so odmevale pesmi vaškega cerkvenega pevskega zbora, kateremu so sledili otroci iz Kanalske doline, ki so nastopili pod vodstvom učiteljice slovenskega jezika v tamkajšnjih šolah Alma Hlede. V čezmejnem vzdušju in v znamenju pripadnosti skupnemu slovenskemu kulturnemu prostoru so se zvrstili ostali zbori: prvi je bil mešani pevski zbor »F.B. Sedej« iz Števerjana (GO), ki je med drugim zapel tudi pesem, ki jo je napisala pesnica Ljubka Šorli. Iz dvojezičnega območja avstrijske Koroške in sicer iz Škocijana je prišla potem Vokalna skupina »Nomos«, ki je izbrala bodisi ljudske bodisi mednarodne pesmi. Z repertoarjem iz celega sveta (od prekmurskih ljudskih pesmi do ameriških spiritual) je nastopil tudi mešani pevski zbor »dr. Bogdan Derč«, ki je sicer nastal v okviru ljubljanske Pediatrične klinike in je imenovan po prvem slovenskem profesorju pediatrije. Ob zaključku prireditve, ki jo je glasbeno povezovala citrarica iz Rateč Danica Butinar, so vsi nastopajoči skupaj zapeli božično pesem »Sveta noč«. Med občinstvom na dogodku sta za Svet Slovenskih organizacij bila prisotna predsednik Drago Štoka in predsednik za vidensko pokrajino Giorgio Banchig. Koncert, ki ga je združenje »Cernet« organiziralo v sodelovanju s faro Sv. Filipa in Jakoba v Ukvah in z domačim cerkvenim pevskim zborom, sta podprla Občina Naborjet-Ovčja vas ter Gorska skupnost za Guminsko, Železno in Kanalsko dolino. Koncert so 6. januarja ob 17.30 oddajali tudi na valovih Radia Trst A.

In occasione del concerto di Natale tenutosi a Ugovizza il 30 dicembre è stata presentata l’attività della ricostituita associazione «don Mario Cernet». A presentarla è stato lo stesso presidente e sindaco di Malborghetto, Alessandro Oman. Nel suo intervento ha sottolineato che l’associazione, che si impegna a conservare la lingua e la cultura slovena nella zona, è aperta a tutti, a chiunque voglia collaborare. Ha inoltre affermato la necessità di istituire una scuola trilingue in Val Canale. Al concerto, presentato da Anna Wedam, segretaria dell’associazione, hanno cantato il coro della chiesa di Ugovizza, il coro dei bambini della parrocchia, il coro »F.B. Sedej«, il gruppo vocale »Nomos« e il coro »dr. Bogdan Derč«. Tra il pubblico erano presenti il presidente dello Sso Drago Štoka e il presidente per la provincia di Udine dello Sso Giorgio Banchig.

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp