Takšnega Boga moraš imati rad_A un Dio così non si può fare a meno di voler bene

A je Božič šele naše veselje? Tuole vprašanje je nujno v telim cajtu, zak’ se zdi, de so naše misli obarnjene na drugo stran an je, kar je bluo zaries zaželjenega, zgubilo svojo privlačnost. Cajti se spreminajo an tudi mi z njimi. A smo v nevarnosti, de zgubimo vse, kar je liepega an važnega v našim svietu. Zatuo dan, ki nam ga kaže kolendar, muora nazaj postati prečudni, izredni dan veselja, upanja, ljubezni, lepote, parjateljstva, življenja v družini. Vse kar donas tarpi veliko krizo.

Takuo Božič na pride zastonj. Donas smo ga buj potriebni ku priet, zak’ smo zgubili njega čar, njega lepoto an se muoremo nazaj veseliti telega čudeža, de je Buog paršu med nas ku Diete, de se pred njim naše sarce zgane an ga sprejme ku svojega sina, malega otročiča. Pred takim Buogam na moreš ostati tard, tvoje sarce muore začeti tuč. Takega Boga muoraš imieti rad, je tvoj brat, tvoj sin, je v tvoji družini.

Tuole pomeni ime Emanuel, Buog je z nami, a ku preljubi otrok, ku veselje človieske družine. Z njim vas sviet je ratu adna sama družina

an muore skarbieti, de se tuole zaries godì. Zatuo je potriebno, de naše družine postanejo Kristusove družine; de naše vasì ratajo ku novi Betlehem, kjer je Buog sin naše družine. Jezus je naš vasnjan, zak’ živi z nami. Če se vse tuole zgodì, zaries de bo naš sviet buj liep an se bo življene zbuojšalo.

Takuo nam Božič parnese pravo veselje. An ga panese našemu svietu, ki niema merù, ki živi v strahu an v stiski zavoljo poglavarju, ki želè samuo komandierati an ne služiti ljudem.

Tudi v naši Benečiji se muore varniti pravi pomien Božiča an muoramo nazaj zbuditi tiste liepe navade, ki so ble lepota an so razveselile vse ljudì, začensi od otruok. Kuo so radi ogledovali jaslica an se veseli varnili damu po liepi sveti maši!

Lepuo je, de ohranimo tiste znamunja, ki nam pomagajo lepuo praznovati an se veseliti v naših družinah posebno, če se v njih rodì novo življenje.

Kuo je nujno, de Božič zbudi v mladih družinah željo do otruok, takuo de Diete Kristus na všafa praznih naših družin, zak’ Božič je zaries praznik življenja, veselje življenja an muoč ljubezni, edina ki zna prenoviti nas sviet. Kar pride od Božijh jaslic, je žegan na vse ljudì an dar meru celemu svietu, če ga znamo sparjeti. Takuo se varne nazaj veselje an tudi nase vasi oživejejo.

Marino Qualizza

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp