Svoboden človek_L’uomo libero

Tele zadnje cajte, me je vič ku kajšan vprašu, kaj je svoboda an kaj je svoboden človek. Tuole je vprašanje, ki gre naprì, odkar je človieški rod začeu umieti an gledati v se, kaj je skrito v globočini svojega življenja. Modri ljudje, ki jih navadno kličemo filozofi, so na tuole vprašanje dali vič odgovoru an šelè v naspruotni smeri, takuo de je težkuo zastopiti, kam mieriejo. Mi pa imamo liep dokaz v Svetem Pismu, ko nam poroča, kakuo je izraelsko ljudstvo pardobilo svobodo. Tuole se je zgodilo, kadar so šli iz Egipta, pa se vič, kadar so z Buogam sklenili zavezo na Sinaju.

Takrat se je zgodilo niek posebnega, zak’ je Buog dau Izraelu parložnost,de spozna, kar je, an zelo preprosto, zak’ je On jau: Jest sam vaš Buog, Vi moje ljudstvo. V teh kratkih besiedah Jest an Vi je skrita skrivnost svobode. Kadar se adan človek sreča z drugim, se ponavlja tist Jest-Ti. Tukaj je vir, je studenac svobode. Za tuole nie zadost ‘an sam človek, muorta biti manjku dva. Tuo se zgodì, kadar se moški in ženska zaljubita; tela dva postaneta ogledalo, špiegu svobode. Glih takuo se godì v družini, ki jo povezuje ljubezan. Starši an otroci so druga podoba svobode, an vse tuole v ljubezni. Če nie ljubezni, nie svobode. Tuole se spet ponavlja, kadar se v cierkvi srečamo za svete andohti. Tekrat se zberejo svobodni ljudje, če je med njim’ ljubezan. Tuo doživimo par maši v Špietru, kadar se zberemo vsi kupe an pojemo an molemo an se čujemo ku adna sama družina. Tudi jest se čujem svobodnega v tajšni družbi. Tuole je moje vesejè, ki mi manjka ze previč cajta, odkar nas je tela strupena kuga dojela, razkropila an zaparla v naše hiše. Troštamo se, de od konca obrila naprej, se bomo mogli nazaj gibati an nadaljevati navadno življenje, seviede, tudi s sveto mašo v Špietru. Tle bomo zmočnieli našo svobodo an skarbieli za pametno an modro življenje.

Imamo pred nami veliko odgovornost, zak’ je v naših rokah prihodnost Benečije, z nje zgodovino, kulturo, modruostjo an z učilam prave svobode, ki nam so jo zapustili naši priedniki z Miersko an Landarsko Banko an z našim parlamentam – Arengam – par Sv. Kurine. Telo dragoceno premoženje muoramo varvati an nam sabotna maša pomaga pru v tem. Čemo daržati vesoko našo zastavo an zbrati kupe vse naše ljudi, v parjateljstvu, v ljubezni, v svobodi.

Marino Qualizza

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp