SSO in SKGZ za sklad za gospodarstvo_Sso e Skgz per un fondo per l’economia

Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Helena Jaklitsch se je pred kratkim srečala s predsednikoma krovnih organizacij Slovencev v Italiji, Ksenijo Dobrila, predsednico Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ), in Walterjem Bandljem, predsednikom Sveta slovenskih organizacij (SSO).

Srečanja so se udeležili tudi predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Gregor Černoga in Jan Sitar, Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Aleksandra Šuster Močnik in Patricija Muršič ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Roman Gruden.

Na srečanju so spregovorili o trenutno najbolj aktualnih temah v povezavi s položajem slovenske avtohtone narodne skupnosti v Italiji.

Slovenci v Italiji, ki so imeli v preteklosti dobro gospodarsko osnovo, ki je podpirala tudi njihovo kulturno in športno udejstvovanje, potrebujejo za svoj obstoj na tem področju ustrezno finančno pomoč. Izpostavili so dober primer finančnih programov v Porabju. Podoben program in morebiten vzajemni finančni sklad med Slovenijo in Italijo bi omogočil razvoj kulture, turizma, kmetijstva in malega gospodarstva ter nudil osnovo za to, da bi mladi ostajali na tem področju.

Slovenska narodna skupnost se v čezmejne evropske programe zelo uspešno vključuje, saj je edina slovenska manjšina, ki že v drugem programskem obdobju sodeluje v strateškem programu, načrtujejo pa tudi sodelovanje v prihodnjem programskem obdobju. Pri tem se soočajo z različnimi predpisi znotraj obeh držav in s tem vprašanjem zagotavljanja ustreznih finančnih sredstev. To, da so vodilni partner v večmilijonskem strateškem projektu, je za položaj slovenske manjšine v Italiji zelo velikega pomena.

Sogovorniki so spregovorili tudi o položaju slovenske šole v Italiji, ki za svoje delovanje potrebuje ustrezno zaščito in obravnavo s pozitivno diskriminacijo, kar pa lahko uveljavi z ustrezno avtonomijo.

La ministra della Repubblica di Slovenia per gli Sloveni d’oltreconfine e nel mondo, Helena Jaklitsch, di recente ha incontrato i presidenti delle due organizzazioni confederative della comunità slovena in Italia, Ksenija Dobrila per l’Unione culturale economica slovena-Skgz e Walter Bandelj per la Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso.

All’incontro hanno partecipato anche alcuni rappresentanti del ministero per lo Sviluppo economico, Gregor Černoga e Jan Sitar, del servizio governativo della Repubblica di Slovenia per lo sviluppo e le politiche di coesione europee, Aleksandra Šuster Močnik e Patricija Muršič, nonché del ministero per l’Istruzione, la scienza e lo sport, Roman Gruden.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati i temi di maggiore attualità per la comunità slovena autoctona in Italia.

In passato la minoranza slovena in Italia disponeva di una buona base finanziaria, che sosteneva anche lo sviluppo culturale e sportivo. Ai fini della propria esistenza, necessità di una adeguato supporto economico. Rilievo è stato dato all’esempio positivo dei programmi finanziari per il Porabje. Un programma simile e un eventuale fondo economico tra Slovenia e Italia potrebbero permettere lo sviluppo di cultura, turismo, agricoltura e piccole imprese, gettando le basi per la permanenza dei giovani.

La comunità slovena partecipa con successo ai programmi trnsfrontalieri europei. È, infatti, l’unica tra le comunità slovene d’oltreconfine a collaborare a un programma strategico già nel secondo periodo di programmazione; sta, tra l’altro, lavorando in vista di una collaborazione anche nel prossimo. Nel farlo, si trova a rapportarsi a normative differenti in seno a entrambi gli Stati e alla questione di risorse finanziarie adeguate. Per il prestigio della comunità slovena in Italia ha grande rilievo l’essere lead partner nell’ambito di un progetto strategico di diversi milioni euro.

I partecipanti all’incontro hanno parlato anche della situazione del sistema scolastico con lingua d’insegnamento slovena in Italia, che per il proprio funzionamento necessita di una tutela adeguata e di essere trattato col principio della discriminazione positiva. Ciò troverebbe attuazione attraverso un’adeguata autonomia.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp