Sprevod naših pustov v Špietru_A S. Pietro la sfilata dei «pustje»

Marsinski pust webLietos bota dva dni pustinanja v Špietru. Parpravlja jih društvo »Bančinarji« s pomočjo Planinske družine Benečije tiedan pred Debelinco. V koncu vasi, kjer so šuole, bojo nastavili velik an ogriet tendon. V saboto 30. ženarja ob 19. zvičer bo pustinanje z muziko; godu bo ansambel ramonikarju »Trio folk Valli«. Za jest bojo na vojo sendviči (panini) s pečenim mesam. Nagradili (premjal’) bojo narlieušo maškero an narlieušo skupino. Ob 20. uri bojo pokazal’ video »Nediške doline – Stari pust an navade«. V nediejo 31. ženarja bo sprevod (šfilata) tradicionalnih pustou. Ob 11.30 se bojo zbrale skupine; ob 14. bojo tradicionalni pustuovi šli s placa pred šuolmi po te glavni ciesti do kamunskega hrama an nazaj. Bojo skupine iz ciele Benečije. Iz Nediških dolin Ruonac, Marsin, Matajur, Čarnivarh, Sriednje, Hlodič an Mažeruola; iz Terskih dolin Čeniebola an Černjeja. Sprevod se bo zakjuču pod tendonan z veselico an z muziko ramonik. Planinci bojo skuhal’ pašto.

Fine settimana a San Pietro al Natisone con il carnevale tradizionale della Slavia grazie alla manifestazione organizzata dall’associazione »Bančinarji« con il supporto della »Planinska družina Benečije«. Cuore degli avvenimenti il grande tendone riscaldato installato nei pressi del centro scolastico. Sabato 30 gennaio settembre festa dalle ore 19. In programma anche la premiazione della maschera singola e del gruppo mascherato più belli e la prioiezione del video sulle tradizioni di carnevale nelle Valli. Domenica 31 gennaio la sfilata delle maschere tradizionali delle valli del Natisone e del Torre. Il corteo partirà alle 14 dal centro studi e si snoderà lungo la statale fino al municipio per fare ritorno al tendone riscaldato per la festa conclusiva. Sono attesi i gruppi tradizionali di Rodda, Mersino, Montefosca, Montemaggiore, Stregna, Clodig, Maserolis, Canebola e Cergneu.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp