Slovenščina bo učni jezik_Lo sloveno sarà lingua veicolare

Ukve solaOdbornik za šolstvo pri Občini Naborjet – Ovčja vas je sporočil, da bo septembra letos v vrtcu in prvih dveh razredih osnovne šole v Ukvah stekel poskusni trijezični oziroma večjezični pouk, saj bosta ob italijanščini, slovenščini in nemščini prisotni tudi furlanščina in angleščina.

Ne gre dvomiti, da bo po nekajmesečnem poskusnem obdobju večjezični pouk postal reden in se bo po vsej verjetnosti razširil tudi na šole sosednje občine Trbiž. Kakor naborješka tudi trbiška občina trijezičnost v šolah – vse sicer delujejo v okviru trbiškega večstopenjskega šolskega zavoda – zahteva že vrsto let.

V sklopu večjezičnega pouka bo slovenščina končno sistematično vstopila v kanalskodolinske učilnice ne le kot predmet, ampak tudi kot učni jezik. Dogodek je torej prelomen, celo zgodovinski. Zato je treba razložiti, kako je do rezultata prišlo in kdo nosi zasluge.

Zadeva je tičala v predalih na Deželi Furlaniji Julijski krajini in italijanskem Ministrstvu za šolstvo, odkar sta leta 2011 občinska sveta v Naborjetu in na Trbižu izglasovala resolucijo o trijezični šoli. Ko je leta 2014 Boris Preschern postal župan občine Naborjet – Ovčja vas, si je za cilj postavil čimprejšnjo rešitev tega vprašanja. Za pomoč pri načrtu je prosil tudi ob srečanju z deželnim in pokrajinskim vodstvom Sveta slovenskih organizacij. Nato je pomembno vlogo odigralo krajevno združenje Cernet, ki je trijezični pouk vseskozi izpostavljalo kot prioriteto za Kanalsko dolino.

Ključni trenutek je bil vsekakor posvet o večjezičnem šolstvu, ki sta ga novembra lani v Naborjetu pripravili združenji Cernet in Blankin. Takrat so vsi izvedeli, da trijezični šolski model v Italiji že obstaja, in sicer v ladinskih dolinah na Tridentinskem in Južnem Tirolskem.

Iz posveta se je rodila tudi skupna resolucija v prid večjezičnosti v šolah, ki so jo januarja letos podpisali občini Naborjet – Ovčja vas in Trbiž, slovenska združenja in društvo nemškogovorečih Kanalčanov. Medtem je župan Preschern za odbornika za šolstvo imenoval Alberta Busettinija in mu naložil nalogo izpeljave projekta trijezičnega šolstva. Kot strokovnega sodelavca je občinska uprava pritegnila profesorja Georga Gombosa s celovške univerze.

Organizatorja posveta sta navezala stike s trijezičnimi večstopenjskimi šolskimi zavodi v dolinah Fassa in Badia in kanalskodolinska delegacija je dolini obiskala, da bi se iz prve roke seznanila s tamkajšnjimi šolskimi modeli. S svoje strani je trbiški večstopenjski šolski zavod sprožil postopek za trijezični pouk in pridobil soglasje staršev otrok, ki bodo vključeni v poskusni pouk.

In zdaj je prvi otipljivi in obetajoči rezultat pred nami. Kljub dvomu pri določenem delu slovenske manjšine v Italiji in tudi v Sloveniji. Pred meseci je neka neka slovenska strokovnjakinja za šolstvo trdila, da trijezični šolski model nikjer ne obstaja in so torej vsi napori v Kanalski dolini zaman …

U. D.

L’editoriale del quindicinale Dom del 30 giugno è dedicato all’avvio della sperimentazione della scuola bilingue a Ugovizza fin dal prossimo mese di settembre. Nell’articolo viene sottolineato come si tratti di un evento storico, dato che per la prima volta in Valcanale lo sloveno entrerà nella scuola anche come lingua veicolare per l’insegnamento di alcune materie, e si ripercorre il percorso che ha portato alla sperimentazione. Il merito va all’amministrazione comunale del sindaco Boris Preschern e all’impegno delle associazioni culturali “don Mario Cernet” e “don Eugenio Blanchini”.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp