Skušnjava za našo viero_La nostra fede messa alla prova

Tolo zadnjo lieto, se je parbližala nova skušnjava, ku de bi jih na imiel’ zadost. Kduo se j’ čaku, de v naše hiše vstope tista strupena kača, ki je koronavirus? Takuo strupena, de se na pokaže an sieje boliezan an smart po cielim svietu. Vierni ljudje vsieh vier, so se parporočil’ nebeškemu Bogu, de jih rieše. Pa do zdaj nie bluo videt’ nobedne pomoči, takuo de je vič ku kajšan začeu mislit’: Boš vidu, de nie Boga, zak’ čene se je biu že usmilu, saj vsi pravijo, de je milostljiv.

Takuo se šiere tala skušnjava, ki peje voz pot’, če jo poslušamo. Zak’, če gremo zad za njo, niemamo rešitve an se naš položaj poslabša. Čujemo, de posebno v miesteh puno ljudi zgubja živce an pamet; v družinah se kregajo vič ku po navadi; otroc’ niemajo pomoči od staršu. Takuo je življenje nimar buj težkuo.

Al’ imamo kajšno zdravilo, ki nam bo pomagalo se rešiti? Sigurno, de ga imamo, an je dvieh sort. Parvo so navadna zdravila, ki nam jih dajejo zdravniki; sada je še cepljenje, an upamo, de na pride prepozno, kadar na pomaga vič. Drugo zdravilo je pa upanje v Boga, ki ga moremo spoznati an uživat’, če niesmo pozabili molitve. V družinah smo ankrat molili rožar – rožni venec – an v tistih družinah, pravijo, sta krajevala mier an ljubezan. Nie manjkalo težav, pa moliteu jih je premostila.

Če se v naših družinah zberemo nazaj kupe an vsi kupe bomo molil’, se sigurno reči zbuojšajo. Moja ranca nona, Marija Kuosova, je v Podsriednjem vsaki večer ob navadniur’ začela molit rožar tud’ če so bli drugi ljudje parsotni, zak’ so »daciovali« vino an so ble v hiš’ štier mlade čičé. »Kduor čé molit’, naj ostane. Tisti ki nečejo, pa naj gredo s pot’,« je jala nona. Pravijo, de so navadno vsi ostali. Kadar je nona ratala stara, je skor vas svoj cajt nucala v molitvi, posebno de bi se odrasli otroc’ imieli radi. Sam sam priča, kakuo so jo špostoval’, tud’ te starejš sin, ki je biu buj razpitan. Kadar je paršla ona, se je potalažu an postau bruman, zak’ je biu takuo učen an tuo mu je v sarcu ostalo.

Posebno v telim postnim cajtu muoramo obnovit’ našo viero an dobit’ tardno upanje, de nevarne skušnjave jo na ošibkejejo, tamvič de jih zmočnejejo, zak’ z Božjo pomočjo skušnjava postane muoč življenja, ku trening za atlete.

Marino Qualizza

Il direttore responsabile del Dom, mons. Marino Qualizza, nell’editoriale del numero del 15 marzo, sottolinea come la pandemia rappresenti anche una prova per la fede dei cristiani, dato che molti cristiani si attendono un intervento divino che metta fine alla sofferenza. «Soprattutto in questo tempo di Quaresima – scrive – dobbiamo rinnovare la nostra fede e acquisire una solida speranza, affinché le pericolose tentazioni non la indeboliscano, ma piuttosto la rafforzino, dato che con l’aiuto di Dio la prova diventa forza della vita, come un allenamento per gli atleti».

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp