Skupina Razor za folkloro med mladimi _Il folclore ai giovani col gruppo Razor

Folklorna skupina Razor je kulturno društvo, ki je že 35 let močno zasidrano v kulturno dogajanje na Tolminskem. Ustanovljena je bila leta 1985 po nekaj uspešnih vaških prireditvah, v katerih so krajani Tolminskih Raven prikazali ljudske običaje in prizore vaškega življenja v preteklosti. Raziskovalno delo na področju ljudske glasbe, plesov, oblačilne kulture in običajev, ki je sledilo začetnemu navdušenju, je postavilo temelje eni prvih folklornih skupin na Tolminskem.

Opravili so preko 900 nastopov, od teh čez 520 na Tolminskem, več kot 170 po Sloveniji ter 84 v tujini. Redno se udeležujejo folklornih srečanj.

V bogati zakladnici skupine je pester izbor plesov, viž, pesmi in skečev, ki jih izvajajo plesna, godčevska, pevska in dramska skupina. Sprva so se posvečali plesom z območja ožje Tolminske, celotnega Zgornjega Posočja in Benečije. Nato so izbor razširili na goriške plese, čemur je nujno sledila izdelava ustreznih kostumov. Zelo zgodaj so se seznanili z zanimivimi koroškimi plesi, kostume zanje so izdelali v jubilejnem letu 2015. V zadnjem času se posvečajo učenju plesov s Cerkljanskega in Idrijskega. Povzetek iz statistike: plešejo okoli 70 plesov, pevci zapojejo preko 40 ljudskih pesmi, člani dramske skupine so v vseh letih zaigrali več kot 50 različnih skečev.

Velika želja po obujanju in prikazu starih običajev in navad je člane FS Razor spodbudila k izvedbi samostojnih koncertov. Priredili so jih že v letih 1987, 1991 in 1992, leta 2008 pa so izvedli prireditev z naslovom Naši ta stari pravjo tako, ki je postala tradicionalna. Vsako leto izberejo temo, ki jo na prireditvi predstavijo s pomočjo gostujočih skupin. Med drugimi je nastopila skupina pustnih šem iz Ruonca ter folklorna skupina Živanit iz Špietra.

S skupino Živanit so začeli tesneje sodelovati na povabilo vodje tolminske izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti za posredovanje folklornega znanja sorodnim skupinam. V letih 2014-2019 so mentor Boris Laharnar ter nekateri plesalci in godci FS Razor pomagali skupini Živanit pri ponovni oživitvi. Mnoge skupne vaje in nastopi so obrodili sadove, saj skupina aktivno deluje.

V zadnjih letih veliko truda vlagajo v pomladitev skupine. Aktivneje so k pridobivanju mlajših članov pristopili leta 2016, v naslednjem letu pa so v sodelovanju z dr. Katarino Šrimpf Vendramin, strokovno svetovalko za folklorno dejavnost pri JSKD, izdelali kostume. V novi podobi so se javnosti predstavili na folklornem večeru v hotelu Dvorec.

Njihova prizadevanja za ohranjanje in predstavljanje tolminskega ljudskega izročila so tudi nagrajena. Z bronasto, srebrno in zlato Maroltovo značko za pet, deset in petnajst letno delovanje v folklori so bili v teh letih nagrajeni mnogi člani. Leta 2009 je Občina Tolmin na slavnostni seji podelila društvu denarno nagrado. Mentor Boris Laharnar pa je predlani prejel Zlato medaljo Zveze kulturnih društev Slovenije s priznanjem ob 30-letnici delovanja na področju folklorne dejavnosti.

Glasba, ples, veselje do obujanja tradicije, druženje, nepozabna doživetja na gostovanjih… vse to povezuje člane FS Razor. Vabijo vse, ki so jim podobne vrednote blizu, da se jim pridružijo. (Maja Kenda)

Il Gruppo folcloristico Razor è attivo e radicato nella zona di Tolmin da oltre 35 anni. È nato nel 1985, sulla scia di alcune esibizioni degli abitanti di Tolminske Ravne. Al momento il sodalizio conta oltre 900 esibizioni, circa 520 nella zona di Tolmin, oltre 170 altrove in Slovenia e 84 all’estero. Unendo la cura dei costumi alla ricerca nell’ambito di musica e balli, si esibiscono anche in piccoli sketch. Hanno iniziato curando esibizioni che riprendono il passato della zona di Tolmin, del Posočje e della Slavia friulana, dopodiché hanno spaziato alla zona di Gorizia, alla Carinzia e molto altro.

Il gruppo si esibisce in circa 70 balli e oltre 40 canti popolari. Finora i membri del gruppo drammatico hanno messo in scena oltre 50 sketch.

Il sodalizio ha organizzato concerti propri nel 1987, 1991 e 1992; nel 2008, invece, ha ideato la manifestazione «Naši ta stari pravjo tako» («I nostri anziani raccontano così»), che è diventata tradizionale. Vi partecipano anche gruppi folcloristici ospiti, come lo sono stati le maschere del pust di Rodda/Ruonac e il gruppo folcloristico Živanit di San Pietro al Natisone/Špietar.

La collaborazione tra il Gruppo folcloristico Razor e il gruppo Živanit è iniziata su invito della dirigenza della sezione di Tolmin del Fondo pubblico per le attività culturali (Javni sklad za kulturne dejavnosti). Obiettivo della collaborazione è stata la trasmissione di elementi folcloristici a gruppi folcloristici analoghi. Tra il 2014 e il 2019, così, l’insegnante Boris Laharnar e alcuni membri del Gruppo folcloristico Razor hanno aiutato il Gruppo folcloristico Živanit a riprendere vitalità.

Per il gruppo Razor, che negli ultimi anni punta molto ad attrarre membri giovani, non sono mancati i riconoscimenti. Molti suoi membri attivi da diversi anni hanno ricevuto il riconoscimento Maroltova značka; il gruppo folcloristico nel suo complesso, invece, nel 2009 ha ricevuto un premio in denaro dal Comune di Tolmin. Nel 2019 l’insegnante che lo segue, Boris Laharnar, ha ricevuto dall’Associazione dei circoli culturali della Slovenia (Zveza kulturnih društev Slovenije) una medaglia e un riconoscimento per i suoi 30 anni di attività in ambito folcloristico.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp