Rezija, kje so tvoje kulturne in človieške vrednote?

 
 
Vsi, ki poznamo in ljubimo Rezijo in nje liep jezik, nje muziko in piesmi, nje ljudi dobrega sarca, tisto lepo dolino pod Kaninam smo v telih dneh žalostni in zaskarbljeni. Novice, ki parhajajo od tam gor, pravijo o nestarpnosti, nasilju, naspruotovanju, nekulturi, ki niemajo nobedne povezave z miernim karakterjam tiste skupnosti. Zatuo smo še buj zaskarbljeni in žalostni, kier ne samuo nekateri Rezijani zavračajo svoje globoke kulturne in jezikovne korenine, ki jih vežejo z veliko in pisano slovensko družino, ampak se postavljajo na zgrešeno stran, kjer vlada ignoranca, nespoštovanje bližnjega, sovraštvo sosieda, ki ima drugačna prepričanja.
Pred telimi manifestacijami nestarpnosti, problem, če je rezijanščina hči velike družine slovenskih dialektu, postane sekundarne importamce, kier če znanka spoštovanje do drugega, zmanjka temelj, fonda za vsako kulturno razpravo, za vsako zgodovinsko raziskavo.
Zmanjka želja po napredku; zmanjka zaupanje v bodočnost in volja izročit mladim roduovam veliko kulturno in jezikovno premoženje, za kater si upravičeno ponosna in skušaš ga ohranit brez zunanjih interferenc.
Zatuo te sprašujemo in vprašanje obarnemo vsiem Rezijanam: Rezija, kam greš? Kje so tvoje velike človieške in kulturne vrednote? Kje je tvoja želja poznati sviet, ki je tvoje sinuove potisnila po vsieh deželah slovanskega svieta, poznat njega jezike in kulture in se stuort poznat kot poseban varh velikega slovanskega drevesa, ki razteguje svoje varhe od tvoje doline do Vladivostoka.
A tvoji bližnji so Bovčani – Slovenci, s katerimi so se tvoji sinuovi lepuo zastopil’ in so se jim dali zastopit.
Zaprieti se vase, podriet vse mostuove, ki te vežejo s slovenskim svietam, na adni in na drugi strani meje, zate pomeni gotovo smart, kier ne boš mogla vič živiet z močjo tvojih pravih korenin.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp