Pust parnaša veseje v Benečijo_I paesi si colorano con il Pust

9MatajurciTudi lietošnji dugi pustni cajt parhaja h koncu, saj Debelinca bo u nediejo 2. marča, Mali pust u pandiejak 3. marča, Veliki pust 4. marča an Pepeunica 5. marča. U saboto 15. febrarja popudan se je Tolmeč pustno obarvu, saj je manifestacjon »Pre-Christian Traditions Masquerades«, ki sta jo organizali gorski skupnosti Karnije, Gumina an Kanalske doline, parklicala puno pustuovu. Tela manifestacjon je sad skupnega projekta, ki so ga kupe napravli Gorska skupnost Karnije, kamun Braganca na Portugalskem an provinča Zamora u Španiji. Njega namien je, de bi storli zapoznat stare navade, posebe tiste vezane na pustni cajt. Po parvi Masquerade, ki je bla na Portugalskem an u Španiji, so jo lietos gostil’ u Tolmeču an so u Beneški palači u Naborjetu parpravli razstavo – na ogled je do 6. obrila –, ki kaže pustne zimske navade u krajih Zamora an Braganca an u gorskin svietu Furlanije Julijske krajine. Po Tolmeču je bluo puno mašker iz Španije, Portugalske, Kanalske doline, Rezije, Timava use do Benečije. Pustou iz Nediških dolin je bluo zaries puno, samuo iz Marsina je bluo 55 mašker, pardružil so se jim pustuovi iz Ruonca, Matajura, Sriednjega in Hlodiča. Bli so tudi Blumarji iz Čarnega varha. U Nediških dolinah za zadnje dni pusta ima usaka skupina suoj program. Ruončanji z anjulcam, zluodjam an pustuovi so že začel’ pustinat u saboto 8. febrarja, u saboto 22. so bli u dolenjin Ruoncu, 1. marča pa bojo cieu dan pustinal’ od Skubine do Brišč. U saboto 8. marča bojo zakjučil’ z vičerjo odparto usiem par Škofe u Podbuniescu (usak plača 25 euro). Tist, ki če iti, naj pokliče do 5. marča Amedea Sturama, na cell. 3391741488. Marsinci bojo s kakuošo an petelinan pustinal’ u nediejo 2. marča, z odhodan ob 11. uri iz gorenjega konca pruot dolenjemu, kjer bojo zakjučil’ z veselico u baru vasi. U saboto 1. marča, bojo marsinski pustje pustinal’ cieu dan po dolini, u Podbuniescu, Briščah, Špietru, Dolenjin Barnasu an u Tarčetu. U nediejo 2. marča popudan bojo u Čarnem varhu letal’ Blumarji. Skupina pustuovu iz Sriednjega je pustinala 22. febrarja u Sauonjskem kamunu, 1. an 2. marča bo pa u Srienjskem kamunu. 5. marča, na dan Pepeunice, bojo u Zamiru ob 19.30 zažgal’ pusta. Matajurci bojo s suojimi klabuki z rožami, rožastami bluzami an bargeškami pustinal’ u saboto 1. an u nediejo 2. marča po vaseh Sauonjskega kamuna; u pandiejak 3. an u torak 4. marča pa u Marsinu. U Reziji te lipe bile maškire, babaci an kukaci so že pustinal’ u saboto 22. an u nediejo 23. febrarja u Bili, u dvorani združenja Sv. Jurija (Associazione Sangiorgina), kjer bojo pustinal’ tud’ u torak 4. marča. Na dan Pepeunice, pa, se bo rezijanski pust zakjuču ob 19. uri, kàr ga bojo zažgali na placu u Bili. U Čanieboli bojo tradicionalne maskere, curle (ženske z zuonmi, ki oznanjajo pomlad) an gobi (te gardi, podobnim hudičan), pustinale u saboto 1. marča, od hiše do hiše, s koledo. Ankrat so dajali maškeram jedila, donašnji dan pa sude. U saboto 1. marča ob 14.30 na placu u Sedliščah, u Barskem kamunu, bojo domači pustje predstavli komedijo »Veliki pust« an ponujal’ kuhano vino an krostolne. U Prosnidu domači pustje (pejoner, ki ima oblieko napravjeno iz sena; zgunar; ta liepe, z oflokanimi obliekami; tabar, po domače gozdar an plehuter, ki je vas tu bielo obliečen) bojo pustinal’ po vasi u saboto 1. marča an u nediejo 2. marča bojo zakjučil’ s kosilan u domači oštariji.

Il gruppo di Rodda con l’angelo e il diavolo sfilerà il 1° marzo nelle frazioni di Rodda. Il gruppo di Mersino sfilerà per le frazioni di Pulfero il 1° marzo, mentre il 2 ci sarà festa a Mersino superiore e Mersino inferiore. Il 2 marzo tradizionale sfilata dei Blumarji a Montefosca. Le maschere di Matajur saranno, invece, il 1° e il 2 marzo nei paesi del comune di Savogna e il 3 e il 4, invece, a Mersino.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp