14 Febbraio 2020 / 14. februar 2020

Pust bo zbudil celo Benečijo
Il pust risveglia la Slavia intera

Lipe bile maškire

Kàr se zapre božični cajt, se ljudje nomalo oddahnejo. V Benečiji pa je trieba vse parpraviti in organizati za pust. Lietošnja Debelnica bo v nediejo, 23. febrarja, mali pust v pandiejak, 24. febrarja, veliki pust pa v torak, 25. febrarja. V sriedo, 26. febrarja, bo Pepeunica in začne Post.

Tipično beneško pustinanje poteka iz vasi do vasi, od hiše do hiše in ta stara navada puojde naprej še posebno v nekaterih gorskih vaseh, ki bojo tudi lietos v pustnih dneh oživiele.

Še priet pa se bojo skupine vse kupe pokazale v Špietru na srečanju in prazniku, ki ga parpravlja društvo Bančinarji v sodelovanju z drugimi organizacijami, med katerimi sta tudi Inštitut za slovensko kulturo in Planinska družina Benečije, in pod patročinjam špietarskega kamuna. V saboto bo pustinanje začelo ob 17. uri pod tendonan, ki bo na placu pred šuolami; od 21. do 23. bojo vpisovali na konkorš za narlieuše maškere in skupine, ki jih bojo vebral’ ob 23.30.

Od 22. naprej bo tudi pustna loterija in bo DJ Andrea di Cervesato poskarbeu za muziko. V nediejo ob 14. bo začela pustna parada iz študijskega centra (ulica Simonitti). Kupe s številnimi skupinami iz Benečije, Rezije in Kanalske doline bojo na paradi tudi maškere iz Matere in Belluna; varnili se bojo »Pulgenèlle« iz Abruzza. Po paradi se bojo naprej veselili pod tendonan, kjer bo za ples godla skupina Skedinj. Le tist dan bo od desete do pudan v muzeju SMO delavnica, na keri bojo učil’ parpravljati pustne klabuke. Dopudan bo tudi sejmič domačih kumetuskih pardielku.

Tradicionalni pust bo tiedan potlé.

Čarnovarški Blumarji bojo letal’ v nediejo, 23. febrarja, okuole dvieh popudan v Čarnem varhu po poti dugi tri kilometre, ki peje do Pačejde in nazaj. Ob 13.30 bojo obiskovauci lahko pogledal’, kuo se Blumarji papravijo in obliečejo. Ruonske maškere se bojo zbrale v saboto, 22. febrarja, ob 8.30 par faružu in ob 9. šle od hiše do hiše. Pustinanje Ruončanju bo začelo še priet. V četartak, 20. febrarja, se bojo zbral’ v slaščičarni Paradiso dei golosi v Špietru in jih bojo uganjal’ vsake sorte po šuolah. V nediejo, 23. febrarja, bojo pa spet pustinal’ okuole po Špietru, v domu za te stare in do Čedada (odhod bo ob 10. iz slaščičarne Paradiso dei golosi).

Matajurski pustje bojo pustinali po vaseh. V saboto, 22. febrarja, bojo oživiele Tarčmun, Čeplešišča, Polavo, Gabrovco, Sauodnjo, Jeronišče, Jelino in Mašero. Na Debelnici bojo pa pustinal’ po vaseh domače fare, ki so Gorenje in Dolenje Pečnije, Starmica, Barca, Ložac in Matajur. Ob velikemu pustu se ponavadi vsi srečajo v Marsinu. Marsinski pustuovi bojo v saboto, 22. febrarja, arzveselili Saržento, Špietar, Muost in Barnas. V nediejo, 23. febrarja, bojo pustinal’ od hiše do hiše narpriet v gornjem koncu Marsina, natuo v Poceri in v dolenjem koncu. Če bo slava ura, bojo pa samo okuole po dolenjem koncu. Srienska skupina bo pustinala v saboto, 22. febrarja, v Gorenjem Tarbiju, v nediejo, 23. febrarja, pa v Sriednjem in v Podsriednjem.

Te kožnast in te križnast v Mažeruolah/ Te kožnast e te križnast a Masarolis

V Mažeruolah bojo v saboto, 22. febrarja, te Križnast, te Kožnast in Minke hodili od hiše do hiše; vse maškere se bojo potlé srečale okuole 18. za tradicionalni zaključek v socialnem centru v Mažeruolah. Čanijebolske maškere Gobon in Curle bojo pustinale po vasi v saboto, 22. febrarja, kàr bo tudi zaključni praznik, ki ga bojo arzveselile muzika in piesmi. V Sedliščah bojo v saboto, 22. febrarja, obvarvali tradicijo, po kateri se v obliki smešnih komedij norčujejo iz dobrih in slavih dogodku lieta v kamunu Bardo. Recitirajo seviede v slovenskem-terskem dialektu (beri na 10. strani). Pust je mogoče v Reziji najbolj pomembni praznik zatuo parpravljajo vsako lieto v tem času bogati program. V nediejo, 23. febrarja, od 14. naprej bo parada in ples v Bili. V sriedo, 26. febrarja, bo v Bili pogreb Babaca, ki mu bojo sodili in ga zažgali. V pandiejak, 24. febrarja, bo pustinanje otruok na Solbici. Tudi v Prosnidu imajo tradicionalni pust s te liepimi in te gardimi maškerami. V nediejo, 23. febrarja, ob 15. uri bojo v vaški oštariji al Centro pokazali film o domačem pustu, ki so ga posneli trideset liet odtuod, 24. febraraja 1990. (Veronica Galli)

Tutto pronto a San Pietro al Natisone/Špietar per la grande manifestazione di carnevale di sabato, 15, e domenica, 16 febbraio, il Pust 2020. L’evento è organizzato dall’associazione Bancinari insieme a vari altri sodalizi e enti, tra cui l’Istituto per la cultura slovena-Isk e la Planinska družina Benečije, nonché col patrocinio del Comune di San Pietro al Natisone. Dopo la grande festa di sabato sera, la manifestazione raggiungerà il culmine domenica con la grande sfilata in partenza dal centro studi alle 14.00.

Il pust tradizionale delle Valli del Natisone e della Slavia, con le visite di paese in paese e di casa in casa, si svolgerà nel fine settimana dopo, sabato 22 e domenica 23 febbraio. I Blumarji di Montefosca/Čarnivarh si muoveranno verso le 14.00 di domenica 23 lungo la strada in direzione di Paceida/Pačejda.

Le maschere di Rodda/Ruonac si raduneranno alle 8.30 di sabato 22 alla canonica, per poi andare di casa in casa. Già giovedì 20 faranno visita alle scuole; domenica 23, invece, gireranno in maschera per San Pietro, nella casa per anziani e verso Cividale.

Le maschere di Montemaggiore/Matajur saranno sabato 22 a Tercimonte/Tarčmun, Cepletischis/Čeplešišča, Polava/Polava, Gabrovizza/Gabrouca, Savogna/Sauodnja, Ieronizza/Jeronišče, Iellina/Jelina e Masseris/Mašera. Domenica 23 saranno a Pechinie/Pečnije, Stermizza/Starmica, Barza/Barca, Losaz/Ložac e Montemaggiore/Matajur

Il martedì grasso in genere tutti s’incontrano a Mersino/Marsin. Le maschere di Mersino saranno sabato 22 a Sorzento/Sarženta, San Pietro al Natisone/Špietar, Ponte San Quirino/Muost e Vernasso/Barnas. Domenica 23 saranno prima a Mersino Alto, poi a Pozzera/Pocera e poi a Mersino Basso.

Le maschere di Stregna saranno sabato 22 a Tribil Superiore/Gorenji Tarbij; domenica 23 a Stregna/Sriednje e Postregna/Podsriednje.

Sabato 22 febbraio sarà carnevale tradizionale anche a Masarolis/Mažeruolah, con le figure di te Križnast, te Kožnast e le Minke; a Canebola/Čanijebola col Gobon e le Curle nonché a Micottis/Sedlišča. Là andranno in scena piccoli sketch in dialetto sloveno del Torre sugli avvenimenti positivi e negativi che hanno caratterizzato l’anno trascorso nel comune di Lusevera/Bardo.

Ricco programma anche a Resia. Domenica, 23 febbraio, dalle 14.00 a San Giorgio/Bila ci saranno un corteo e ballo. Sempre a San Giorgio, mercoledì 26 seguiranno il processo, il rogo e il funerale del Babac. Lunedì, 24 febbraio, a Stolvizza si svolgerà il pust dei bambini.

Anche Prossenicco/Prosnid ha un proprio pust tradizionale, con maschere belle e brutte. Domenica, 23 febbraio, alle 15.00 all’osteria al centro sarà proiettato un filmato sul pust tradizionale, girato il 24 febbraio 1990.