Prepotriebna srečanja_Incontri molto necessari

Lani je ob petdesetem Novoletnem srečanju Slovencev videnske pokrajine in Posočja zadruga Most, v sodelovanju z združenjem don Eugenio Blanchini izdala bukva Rojaki. Zadnje besiede tistih bukvi so: »Novoletna srečanja so torej po petdesetih lietih še zelo potrebna.« Tekrat nie nobedan viedu, de bo čez par miescu novi koronavirus obarnu na glavo naše življenje, de bo konfin zapart in kajšan blok celuo zasut s kamjem, de bo težkuo se srečat na štieri oči, de bo prepoviedano se dati roko. In de bo tako stanje šlo naprej miesce in miesce, de naslednjega novolietnega serečanja med rojaki iz Benečije, Rezije, Kanalske doline in Zgornjega Posočja v začetku lieta 2021 na bo.

Prvo srečanje je bluo lieta 1971, torej pred pou stuoletjam v gostilni Štih v Starem selu, natuo ni nikoli odpadlo. Voja in trošt je, de na bo tudi lietos, saj ga občine Bovec, Kobarid in Tolmin ter Upravna enota Tolmin mislijo napraviti pozno spomladi, seviede če bo epidemijološka slika tuole parpustila.

Če pa velike kulturne prireditve za sada sena more narditi, sodelovanje med italijansko in slovensko stranjo konfina se na smie ustaviti in se lahko tele cajt nuca, de bi se na narbuojšo vižo parpravili na obdobje po pandemiji. Trieba je pomisliti na nove iniciative in tudi pregledali, kaj do sada nie šlo po poti, de bi se iz napak naučili.

Na srečanjih in še posebno na okroglih mizah s političnimi, kulturnimi in ekonomskimi dieluci je bluo v zadnjih lietah puno poviedanega in so paršle na dan dobre ideje. Pa malo in nič je bluo konkretizirano. Pravli so, de se je tuole zgodilo, zakì so na italijanski strani majhani kamuni, ki niemajo moči, de bi sodelovali par velikih evropskih projektih.

Novuost je, de je začela dielat nova gorska skupnost Nediža in Ter, v kateri so zbrani vsi beneški kamuni od Barda do Sriednjega – škoda, de so v Prapotnem zbrali drugo pot –, se pravi, de končno obstaja politično-upravni subjekt, ki lahko sodeluje z občinami Bovec, Kobarid, in Tolmin, morebiti tudi Kanal ob Soči.

Trošt je, de gorska skupnost rata hitro operativna in puojde naprej z dielan, ki so ga dvie lieti odtuod začeli pobudniki čezkonfinskega clusterja.

Ezio Gosgnach

L’editoriale del Dom del 31 gennaio è dedicato ai tradizionali incontri di inizio anno tra gli sloveni della provincia di Udine e del Posočje, che quest’anno, dopo 50 ininterrotte edizioni, ha dovuto essere rinviato a dopo la pandemia. «Se non per il momento non è possibile realizzare il grande e festoso incontro – si legge –, la collaborazione tra i versanti italiano e sloveno del confine non si deve fermare. Anzi, questo periodo, va utilizzato per preparare nel migliore dei modi il post-pandemia. È necessario pensare a nuove iniziative e riflettere su ciò che non ha finora funzionato, in modo da imparare dagli errori commessi».

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp